Catalunya es manté com a zona protegida del foc bacterià dos anys després del focus del Gironès

El darrer brot va tenir lloc al gironès l'estiu de 2007 amb l'afectació d'una quarentena d'arbres fruiters

El darrer focus registrat a Catalunya d'aquesta greu malaltia de quarantena del arbres fruiters fou detectat l'estiu de l'any 2007 a la comarca del Gironès, on es va establir una zona de seguretat d'un quilòmetre. Atès que han transcorregut més de dos anys de la detecció de la darrera mostra positiva, oficialment es considera ja eradicat el focus i, per tant, es pot mantenir l'estatus de zona protegida.

Per tal de prevenir la introducció del foc bacterià a Catalunya, el DAR contracta anualment 35 tècnics durant un període de sis mesos, per realitzar la prospecció dels diferents patògens de quarantena dels fruiters, així com l'anàlisi en laboratori de les mostres recollides. En la darrera campanya de 2009 s'ha prospectat, a més de tots els vivers de planta susceptible, 4.282 hectàrees de fruiters de llavor d'arreu de Catalunya, i els 551 punts de control oficial de la xarxa permanent de vigilància. En total, es va recollir 323 mostres sospitoses que han estat analitzades, i el resultat de les quals ha estat negatiu en tots els casos.

Tot i la bona situació a Catalunya, a l'Estat espanyol s'ha detectat nous focus de foc bacterià en diverses comunitats autònomes aquests darrers anys, i que estan en procés d'eradicació. Concretament. l'any 2009 es va detectar 45 nous brots de foc bacterià a Castella i Lleó, Extremadura, la Rioja, Navarra, i el País Basc. A Europa, la malaltia s'ha anat estenent per diversos països, i a tall d'exemple val a dir que la província de Venècia ha deixat de ser recentment reconeguda zona protegida del foc bacterià (Reglament 17/2010, de 8 de gener de 2010).

D'altra banda, a Catalunya, també cal destacar la bona col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), entitats que disposen de tècnics que assisteixen tècnicament als agricultors, i que són peces bàsiques per aconseguir una bona protecció de les nostres plantacions.

Per part dels agricultors, és molt important que quan tinguin previst realitzar noves plantacions de fruiters, adquireixin únicament material vegetal acompanyat del preceptiu passaport fitosanitari CE que garanteix que ha estat produït per vivers controlats oficialment i autoritzats per produir i comercialitzar aquest material.