Les actuacions a les dunes de Sant Pere Pescador mitiguen els efectes del temporal Gloria

S'han col·locat trampes de captació de sorres i controls als accessos

Les actuacions de protecció a les dunes litorals de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) han permès mitigar els efectes del temporal Gloria. Per garantir la protecció d'aquest ecosistema s'han col·locat trampes de captació de sorres i s'han establert controls als accessos per tal de gestionar-ne l'ús públic.

Tot plegat s'ha portat a terme entre la platja del Cortal de la Vila fins al Riuet, dins el Parc Naturals dels Aiguamolls de l'Empordà. A més, d'ençà que es van col·locar les estructures protectores a la mostra dunar – fa uns tres mesos - s'ha observat una millora en la colonització vegetal de les dunes recent formades. Un factor molt important perquè l'ecosistema pugui fer front als efectes negatius del canvi climàtic.