Entren en servei quatre nous ascensors a l'estació de Portbou

Els treballs han costat uns 2,8 MEUR

Adif ha posat avui en servei les noves instal·lacions per a la millora de l'accessibilitat a l'estació de Portbou (Alt Empordà), un cop finalitzades les obres que han representat una inversió de 2.855.448,75 euros (IVA inclòs).

L'objectiu d'aquestes actuacions, executades per l'empresa ECISA, Companyia General de Construccions, és augmentar els estàndards d'accessibilitat, confort i seguretat per als clients del ferrocarril d'aquest municipi de la comarca de l'Alt Empordà.

Els principals treballs han consistit en la instal·lació de quatre ascensors, tres d'ells en cada un dels tres andanes que connectaran amb el pas inferior existent. El quart s'ha col·locat a l'exterior per permetre la comunicació des de l'estació a la zona urbana del municipi, atenent a una històrica demanda de la localitat per salvar el gran desnivell existent.

Una altra actuació destacada ha estat el recreixement de les tres andanes fins a una alçada de 68 cm sobre la cota de carril en una longitud de 200 metres, donant compliment a la normativa d'accessibilitat que regula l'altura de les andanes.

D'altra banda, s'ha recrescut l'andana 4, que dóna servei a la via d'ample internacional, fins a una alçada de 55 cm sobre la cota de carril i també en una longitud de 200 m.

En totes les andanes s'ha col·locat nou paviment de rajola de formigó, bandes d'aproximació i franges pododàctils a la vora d'andana, a més d'encaminaments i paviments d'advertència per a la identificació de zona de seguretat o acostament a escales o rampes per a persones amb discapacitat visual.
 
Altres operacions complementàries han comprés l'estesa de canalització en cada andana per a futures instal·lacions, la connexió de l'túnel d'accés a l'estació amb el pas inferior sota andanes i la renovació d'acabats, tant de el pas subterrani sota les vies d'ample convencional com de túnel d'accés.

Finalment, també s'ha dut a terme la millora de la instal·lació elèctrica, inclosa la il·luminació de les andanes, vestíbul, lavabos, pas inferior i túnel d'accés, nou cambra d'instal·lacions i renovació de quadres elèctrics, així com instal·lació de nou sistema de control d'instal·lacions.