El 42% de les empreses gironines no tenen un pla estratègic que marqui les línies de futur

Un estudi s'ha fet amb una mostra d'un centenar d'empreses dels sectors més "dinàmics" on es veu un estancament de la seva competitivitat

El Fòrum Focus Gi per a la competitivitat empresarial ha celebrat aquest dijous la seva segona edició a l'Auditori Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, amb la participació d'un centenar d'empreses dels sectors més representatius de la demarcació, com són alimentació, turisme, químic, agroalimentari, cultura i noves tecnologies, per citar-ne alguns. A banda d'una taual rodona i la participació de varis ponents, també s'han presentat les conclusions d'un estudi elaborat per la consultora Nova Group que ha recollit un seguit de dades econòmiques per tal de valorar el seu nivell de competitivitat i veure els punts forts i febles.

L'estudi d'enguany compta amb un 38% més de participació de firmes que l'anterior. Es tracta de les empreses "més dinàmiques" de la demarcació, segons paraules del president de Fòrum Carlemany, Marc Sansalvadó, que juntament amb la Diputació de Girona promouen el fòrum.

La competitivitat s'estanca

Entre les dades recollides de l'estudi, destaca la confirmació d'un estancament de la competitivitat de les empreses -es valora en un 4,44 d'un total de 7 punts quan l'any passat era de 4,67-. La sensació dels empresaris és que actualment hi ha una "fredor" generalitzada del mercat, que fa que les inversions estiguin paralitzades i que es faci molt díficil la captació de nous clients i de retruc, una caiguda de les vendes i del marge de benefici. Preguntats per la previsió de futur, coincideixen que no esperen una millora a curt termini i auguren un creixement significatiu a mig termini.

Entre els aspectes claus per adaptar-se a la nova realitat dels mercats, destaquen millorar la competitivitat a través de la flexiblitat productiva, la creació de valor, la innovació i la capacitat exportadora. Sobre aquest últim aspecte, l'estudi plasma que les empreses estan apostant pels mercats internacionals -només un 35% de les empreses no exporten a fora- però encara cal millorar aquest percentatge. Per Sansalvadó, "anem en la bona línia però cal continuar treballant en la innovació i la internacionalització per millorar la posició competitiva de les empreses".

El pla estratègic és "vital"

Una altra dada destacar és que el 42% de les empreses recollides a la mostra no disposen d'un pla estratègic de negoci, una eina "vital" per saber "on som i on volem arribar" i per tenir els objectius "clars", assenyala el vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de l'àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, Miquel Noguer. És per això que aquest és un dels punts que es recomana a l'empresariat de treballar.

També ha quedat pal·lès el nivell d'endeutament de les empreses. Així, un 20% reconeix tenir un alt nivell de dependència financera, un fet que suposa un "risc", segons Sansalvadó, tenint en compte la situació actual dels mercats financers.

Cal continuar treballant per generar ocupació

La recollida de dades ha permès també veure alguns aspectes positius, com ara un lleuger augment de les vendes, de l'ocupació i també de l'exportació, però d'una forma tímida. Segons el president del Fòrum Carlemany, s'està veient que l'activitat empresarial està "arrencant de forma positiva" i que s'està "treballant" en la direcció correcta però falta consolidar aquesta tendència per tal que es tradueixi amb una major ocupació i una millora de la situació econòmica gironina.

I entre els aspectes claus que caldrà treballar en el futur, hi ha la innovació, internacionalització, flexibilitat en els costos, la producció i la gestió del personal i la recerca de nous canals de venda i comunicació.

Els organitzadors s'han compromès a donar continuïtat al fòrum perquè diuen "és un projecte viu" que pot ajudar a millorar la competitivitat de les empreses a través de la transferència del coneixement i l'intercanvi de bones pràctiques.