La Girona desigual

Que la ciutat de Girona no és homogènia ja ens ho podíem imaginar. I quan es veu reflectit en un mapa te'n pots fer una idea gràfica. Prendre consciència de les diferències entre barris hauria de servir per planificar polítiques públiques compensatòries. Des del govern municipal s'hauria de vetllar per donar igualtat d'oportunitats a tota la ciutadania, i això no s'aconsegueix tractant tots els barris per igual, ja que n'hi ha que parteixen per nivells inferiors a la mitjana en tot un seguit d'indicadors. 


Per aquest motiu vam portar a Ple, el juliol de 2015, una moció que es va aprovar, per tal que l'Ajuntament elaborés un mapa de la distribució socioeconòmica i demogràfica de la ciutat que ens pogués donar detalls de l'estructura de la pobresa a Girona i de la seva ubicació. Uns mesos després, al desembre de 2015, i veient que no s'avançava en allò acordat, vam condicionar l'aprovació dels pressupostos que ens va presentar CiU a que s'incloguessin partides per a un seguit d'aspectes socials, entre els quals l'elaboració d'aquest mapa.

Ens trobem que un any després, i malgrat la bona voluntat expressada per l'equip de govern, que ara compta també amb regidors del PSC, no s'ha avançat en allò doblement acordat. 
 
El que hem fet, i com a mesura provisional fins que el govern municipal no faci els deures, es situar sobre un mapa de Girona, les dades que tenim. I a dia d'avui les úniques dades que tenim són les que es proporcionen a les associacions de veïns per poder ponderar les partides dels pressupostos participats de barri.

A continuació us presentem els diferents mapes obtinguts. Són mapes interactius, els podeu ampliar, moure i consultar les dades de cada barri, fent-hi un simple clic al damunt.

Mapa 1. Distribució de l'atur per barris
En aquest primer mapa podem veure que mentre hi ha barris com la Devesa-Güell en que l'atur se situa de mitjana en un 4,3%, n'hi ha d'altres que estan al costat, el cas de Sant Narcís, que tripliquen aquesta xifra i se situen per sobre el 13%. 


Mapa 2. Població major de 65 anys per barris
Considerar una persona major de 65 com una persona gran, amb les mateixes necessitats que una altra major de 80 anys, és molt imprecís, però són les úniques dades de que disposem. I quan les posem sobre un mapa veiem que hi ha barris en que el percentatge de població major de 65 anys no arriba al 5% -com és el cas de Font de la Pólvora- i d'altres que estan més envellits, com és el cas de Campdorà o Germans Sàbat, que se situen al voltant del 25%. N'hi ha d'altres que habitualment es considera que allotgen gent gran però que en realitat no és així, com el Barri Vell amb un 12%. Potser té a veure amb el procés immobiliari que ha sofert en els darrers anys... En canvi barris cèntrics com l'Eixample s'han anat envellint situant-se amb un 24% de població més gran de 65 anys.

 

Mapa 3. Població menor de 15 anys
El mapa de població menor de 15 anys és l'altra cara de la moneda del mapa anterior. Barris com Font de la Pólvora compten amb prop del 30% de la seva població amb una edat inferior als 15 anys. A l'altra extrem hi trobem barris com el Mercadal o el Barri Vell on cada vegada hi viu menys població infantil, al voltant del 12% de la seva població.

 

Mapa 4. Densitat de població per barris
El barri més densament poblat és l'Eixample, amb més de 20.000 habitants per km2, seguit de Sant Narcís amb més de 18.000 hab/km2, i Can Gibert del Pla amb 16.000 hab/km2. És molt probable que Santa Eugènia se situés en les primeres posicions, però té la sort de comptar amb les Hortes de Santa Eugènia que li redueixen la densitat a 10.000 hab/km2. La majoria d'aquests barris es van construir en etapes de creixement demogràfic en les que no hi havia les lleis urbanístiques actuals, fet que explica la manca d'espais verds i la manca d'equipaments que pateixen. A l'altre costat barris com Campdorà, amb poca població i una gran extensió de terreny -forestal- se situen amb 15 hab./km2.

 

Mapa 5. Població estrangera
Entre les dades que proporciona l'Ajuntament hi consta una columna anomenada "% estrangers" que deduïm que correspon als ciutadans empadronats que no tenen nacionalitat espanyola. Per tant poden ser marroquins, equatorians, britànics, francesos i un llarg etcètera. Si observem el mapa podem veure com la zona contigua dels barris de Santa Eugènia, amb prop d'un 40%, Can Gibert, amb un 35% i Sant Narcís, amb un 32% acullen la majoria de la població d'orígen estranger de la ciutat. El grup Sant Daniel, al sector est de la ciutat, també supera el 35%. Això ens hauria de fer preguntar si uns barris que acullen una tercera part de la població gironina i que són els que han fet el major esforç d'integració reben l'atenció i els recursos necessaris per part de l'administració.