Els partits polítics de Girona reclamen en bloc mantenir els grups de P3 de la ciutat

La declaració està signada per Guanyem, PSC, ERC, C's i JxCAT

Les cinc formacions polítiques Guanyem Girona, PSC, ERC, C's i JxCAT han consensuat una declaració institucional pel ple de gener per mantenir els grups de P3 a Girona per al pròxim curs lectiu 2020/2021.

La declaració institucional es fa ressò dels anuncis de tancament de les línies del col·legi Montfalgars i Marta Mata per al curs vinent i dels tancaments, ja efectius, dels grups de P3 del Cassià Costal el 2017/2018, Dalmau Carles i Font de la Pólvora  el curs 2018/2019 que implicaran la reducció de 5 grups de P3 en 4 cursos escolars a la ciutat (si es manté la previsió del tancament previst per Marta Mata i Montfalgars).

Tots els partits polítics del plenari entenen innecessari el tancament de 2 grups públics (ja s’ha anunciat que el grup de P3 de l’escola Balandrau es mantindrà) i defensen la plena vigència del significat i el sentit de Girona, ciutat educadora. El motiu principal de la declaració institucional es la de mantenir una escola pública de qualitat a la ciutat, defensar el manteniment de grups i escoles i apostar per aprofitar la davallada de la natalitat per reduir ràtios i promoure una distribució equilibrada de tot l’alumnat.

La declaració institucional vol posar el focus, també, en la competència i consulta que s’ha de fer al CEM per part del departament d’educació i de l’Ajuntament en la decisió de futurs tancaments de línies a la ciutat. El Consell Municipal d’Educació, és l’òrgan on estan representats tots els agents de la ciutat involucrats on l’educació a la ciutat; famílies, alumnes, mestres i professorats, sindicats i grups polítics, entre altres. El mateix consell  té dues comissions que treballen en els temes de planificació, la de planificació escolar i la del procés deliberatiu sobre segregació escolar. Aquesta darrera comissió porta més de tres anys de reunions i tasques, i cerca estratègies per lluitar contra la segregació escolar juntament amb  representants del departament d’Educació.

Els punts de la declaració institucional que es presenta són: 1) Exigir al Departament d’Educació que desestimi el tancament de grups de P3 a la nostra ciutat i especialment quan això pugui representar la desaparició d’una escola i del seu projecte pedagògic, en el marc del projecte de ciutat en la lluita contra la segregació escolar. 2) Sol·licitar al Departament d’Educació l’aprovació immediata del nou Decret d’Admissions abans de l’inici del procés de preinscripció del curs 2020-21 per tal de tractar de la mateixa forma les escoles públiques que les concertades en la planificació de grups, reduint ràtios de partida i permetent una distribució equilibrada de l’alumnat d’incorporació tardana. Demanar una postura ferma del govern municipal en la defensa de les línies escolars a Girona. Vetllar perquè en la planificació escolar es tingui en compte el territori i tota la comunitat educativa, de manera que  d’un cop per totes, les decisions educatives que afectin al mapa escolar siguin deliberades i consensuades en el marc del CEM. Sol·licitar què el govern municipal compleixi que  les decisions  preses en el marc de la taula mixta siguin, com a mínim, comunicades al CEM.