SOS Costa Brava afirma que Cadaqués està ''al límit''

La plataforma ecologista engega la campanya per informar sobre el nou pla director

SOS Costa Brava ha engegat aquest dissabte una campanya informativa amb actes públics per explicar com afectarà el nou pla director a cada territori. A més, amb aquestes quinze trobades, també esperen sumar suports tant de ciutadans com d'institucions a les al·legacions que estan preparant. La plataforma ecologista creu que el pla director de revisió de sòls no sostenibles suposa un "avanç" però que es queda "curt".
El primer municipi on han fet una d'aquestes trobades ha estat Cadaqués. De fet, un dels cavalls de batalla de la plataforma durant la redacció del pla ha estat la urbanització de Sa Guarda, on es preveu aixecar 105 habitatges i un hotel. Kristen Grau subratlla que en altres municipis la Generalitat ha estat "valenta" i ha desclassificat algunes urbanitzacions polèmiques però no ha estat el cas de Cadaqués. "Estem al límit, no tenim més aigua ni més platges", ha afirmat.

Els ecologistes recorden que les normes urbanístiques vigents a Cadaqués daten del 1986, tot i que es va intentar tirar endavant un POUM el 2010. "Tots aquests sòls que desclassifiquen, ja es desclassificaven el 2010, no hi ha gaire més avanç", ha dit.

Segons les xifres facilitades per Urbanisme, el planejament vigent suposa un creixement potencial de 952 habitatges. Amb les desclassificacions i les modificacions, es passa a 792. Una xifra, per a SOS Costa Brava, totalment "inassumible" per a un municipi com Cadaqués, ja de per si "massificat" durant els mesos d'estiu. "L'impacte del PDU afecta un escàs 17% del potencial constructiu de Cadaqués", exposen.

A banda de Sa Guarda, el pla director també implementa mesures correctores de l'impacte paisatgístic a sectors com el Turó d'es Calders, Racó d'es Calders o s'Oliguera. Els ecologistes lamenten, però, que només afecti a impactes paisatgístics però en cas es redueixi l'edificabilitat.

Per a SOS Costa Brava, que Sa Guarda tiri endavant és el "fracàs més clamorós" del pla director i insisteixen que no caldria pagar indemnitzacions per drets adquirits als promotors perquè la urbanització és "nul·la de ple dret". Segons els ecologistes, hi ha errades de tramitació i, a més, incompleix la normativa urbanística vigent.

Per això, la plataforma ecologista espera que la Generalitat tingui en compte les al·legacions i acabi impedint que es construeixi aquesta urbanització.