Roses sol·licita una rebaixa dels valors cadastrals del municipi per reduir l’impost de l’IBI

Al ple d'avui es sol·lictarà a la Direcció General del Cadastre la revisió dels valors dels immobles de la població

L’any 2004, la revisió realitzada per la Direcció General del Cadastre de Girona atorgava els nous valors cadastrals dels immobles de Roses. L’Ajuntament, conscient dels canvis viscuts en el mercat immobiliari, i d’acord amb la conjuntura de crisi econòmica, ha decidit sol·licitar a la Direcció General del Cadastre una revisió dels valors cadastrals del municipi, que permeti rebaixar-los d’acord a la realitat actual.

La mesura respon a què les circumstàncies del mercat immobiliari, són en aquests moments substancialment diferents als criteris que van servir de base per a la realització de la valoració de l’any 2005. El consistori rosinc considera, doncs, que la davallada de preus del mercat, requereix una revisió dels valors cadastrals conseqüent.

Treballant en aquesta línia, ja s’han mantingut reunions amb les delegacions d’Economia i Hisenda i del Cadastre de Girona, per traslladar la petició municipal i parlar del procediment a seguir per a la seva tramitació.