Girona regularà la circulació de patinets elèctrics a la nova ordenança de circulació

També regularà la velocitat dels ciclistes

L'Ajuntament de Girona regularà la circulació dels patinets elèctrics i de la resta de vehicles de mobilitat persones en la nova ordenança de mobilitat. A la proposta que ahir es va presentar a la reunió de la Taula de Mobilitat, el consistori preveu que aquests vehicles puguin circular per vies ciclistes, plataformes úniques amb limitació de velocitat a 20 km/h i preferència per a vianants i a la calçada de carrers de preferència per a vianants a una velocitat màxima de 30 km/h.

La nova ordenança preveu també modificar la velocitat màxima en les vies ciclistes, passant dels 30 als 15 km/hora per raons de seguretat, i afegeix que la velocitat en els punts de connexió entre vies ciclistes no pot sobrepassar els 6 km/hora.

Durant la trobada també es va destacar que molts dels vehicles que popularment es classifiquen com vehicles de mobilitat personal són, en realitat, cicles de motor, com els patinets elèctrics amb seient. Això comporta que s'hagi de matricular, de tenir permís de circulació de ciclomotors, assegurança obligatòria i portar casc de protecció. Aquests vehicles només poden circular per calçades on està permesa la circulació de vehicles a motor.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, remarca que la modificació de l'ordenança estava prevista dins del Pla de Govern 2019-2023 i diu que és una de les seves "prioritats". "És important per a la seguretat de la circulació a la ciutat i, sobretot, per a la seguretat personal de la ciutadania poder regular com s'han de moure per les vies del municipi els vehicles de mobilitat personal", insisteix.

En el marc de la reunió, es va proposar també l'adhesió per part de l’Ajuntament a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. L'adhesió comporta el compromís per part de l'Ajuntament d‘elaborar un programa d’actuació triennal per aconseguir els objectius marcats per l’estratègia dins de l’àmbit territorial i competencial. Un d’aquests objectius és duplicar la quota modal de la bicicleta per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans. La quota modal és el percentatge de desplaçaments urbans que es fan segons el tipus de mitjans de transport.

També es va parlar sobre els futurs camins escolars que es volen executar a la ciutat i es va explicar que al pressupost del 2020 es proposa millorar l'entorn dels centres educatius Escola Pla de Girona i la Joan Bruguera.