Un gironí podrà rebre el complement de maternitat a la pensió segons Europa

Així ho determina el Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha assegurat que Espanya ha de donar el complement de maternitat en les pensions per discapacitat també als homes. L'alt tribunal amb seu a Luxemburg considera que aquesta prestació addicional, que ara mateix només es concedeix a les dones amb dos fills o més, és discriminatòria per raons de sexe.
Un tribunal de Girona havia preguntat als magistrats europeus si la legislació espanyola que només concedeix aquest plus a les dones és contrària a la normativa europea d'igualtat. Ara el TJUE ha conclòs que aquesta exclusió no respecta la directiva europea perquè "els homes que es troben en la mateixa situació" no tenen dret al complement.
 
Si bé Espanya va defensar que el plus per maternitat pretenia reduir l'escletxa de gènere a les pensions entre els homes i les dones que han vist interrompudes les seves carreres professionals per tenir fills, el TJUE considera que la situació d'un pare i una mare poden ser "comparables" pel que fa a la cura dels fills. Així, creu que les dades estadístiques que mostren les diferències estructurals en les pensions d'homes i dones "no són suficients" per justificar la mesura.

D'altra banda, el TJUE critica que el complement en qüestió es limita a concedir aquest plus en el moment de rebre la pensió, però que no "aporta cap solució als problemes" que les dones puguin afrontar durant la seva carrera professional ni "compensa" els desavantatges als quals estan exposades.

Dubtes d'un jutjat de Girona

El jutjat social número 3 de Girona va traslladar aquest dubte sobre la interpretació de la legislació europea sobre igualtat de gènere arran de la demanda d'un treballador beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent a qui la Seguretat Social va denegar el complement per tenir dos fills.

Actualment la llei espanyola només reconeix "a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats" el dret a rebre aquesta compensació addicional a les pensions de jubilació, viudetat o incapacitat permanent. Ara bé, el codi civil català estableix que les responsabilitats lligades als fills corresponen al pare o a la mare amb independència del seu sexe.

Per això, el jutjat de Girona volia saber si el principi d'igualtat de tracte i de prohibició de la discriminació per raons de sexe de la normativa europea s'oposen o no a la normativa espanyola que regula aquest complement de pensió.