Arena de Blanes es compromet a vetllar pel descans dels veïns i posarà autobusos llançadora

A canvi el consistori els permetrà tancar a les sis

La discoteca Arena de Blanes (Selva), ha signat avui un conveni amb l'Ajuntament del municipi on s'ha compromès a introduir una sèrie de mesures per tal de millorar la convivència amb els veïns i vetllar pel seu descans. A canvi, el consistori ha aixecat la restricció horària de tancament i permetrà a l'establiment baixar la persiana a les sis de la matinada en comptes de les quatre com havia de fer fins ara.

La discoteca s’ha compromès a tres principals accions, la primera de les quals és desistir dels recursos contenciosos administratius entrats al Jutjat de Girona, així com dels recursos d’apel·lació interposats per Blankemar Music S.L (BMSL) contra l’Ajuntament. En segon lloc, també renuncien a altres accions jurídiques, en especial de reclamació de responsabilitat patrimonial pels possibles efectes econòmics negatius de la reducció horària imposada fins avui.

El tercer bloc de mesures són diverses accions específiques que s’espera que puguin contribuir a apaivagar els conflictes que sovint s’originen al carrer al voltant d’aquest establiment, arrel de les queixes dels veïns de la zona. Les mesures estan formades per tres accions principals, la primera de les quals és incorporar vuit controladors cívics a l’exterior del local que també actuaran al bus gratuït que es posarà en marxa una hora abans de l’horari de tancament.

L’autobús funcionarà de manera ininterrompuda i continuada, seguint un trajecte que connectarà l’estació de bus i l’estació de Renfe amb la discoteca Arena, sense cap altra mena d’aturades. Seran dos autobusos de 55 places que aniran recollint els clients que vagin sortint de la discoteca fins a la completa evacuació del local i els seus entorns immediats. Es recolliran els passatgers en el punt reservat per l’Ajuntament de Blanes, i l’autobús anirà degudament senyalitzat perquè sigui ostensiblement visible i reconegut quin és el seu servei, així com l’itinerari que seguirà per complir el seu objectiu.

En tot cas, tant pel que fa a la presència de controladors cívics com pel servei d’autobús gratuït, estaran sempre sota supervisió de la Policia Local de Blanes. El cos de seguretat establirà el perímetre exterior on han d’actuar els controladors cívics perquè siguin més efectius, i també regularà els aspectes viaris del transport en bus. Pel que fa als controladors cívics, la seva funció principal serà vetllar de manera proactiva pel manteniment de les condicions de seguretat i convivència ciutadana a l’exterior del local d’oci nocturn.

Control d’accés als menors d’edat i altres mesures de regulació

Per últim, el tercer bloc de mesures regula tota una sèrie de qüestions relacionades amb l’accés al local. Una d’elles és que el preu d’entrada ha de tendir a què el seu import no sigui inferior als 15 euros i, en el cas que s’expedeixin invitacions, hauran de ser gratuïtes i no les podran utilitzar menors de 18 anys. Les entrades per accedir a la Discoteca Arena no serviran perquè també es pugui anar a cap altre establiment de Blanes, així com tampoc les entrades d’altres locals dels quals sigui propietària l’empresa Blankemar Music S.L.

Quan els clients accedeixin al local, se’ls lliurarà un braçalet i se’ls informarà que l’han de dur posat mentre hi siguin dins. Hi haurà braçalets de dos colors diferenciats. Els d’un color es lliuraran als majors d’edat i els de l’altra color als menors de 18 anys. Aquest distintiu servirà per facilitar el compliment de les normatives que afecten als menors d’edat, entre elles la prohibició de consum de begudes alcohòliques.

A totes aquestes accions ja s'hi han compromès també les discoteques DCYAN, D&G i NUUÉ.