Alliberen més de 6.000 anguiles als rius gironins per recuperar l'espècie

Es tracta d'una iniciativa que s'inscriu en els Plans de Gestió de l'Anguila Europea

Aquesta mesura pretén recuperar una espècie emblemàtica dels rius catalans i està estretament relacionada amb altres actuacions, com ara la lluita contra els depredadors al·lòctons i la millora en la connectivitat dels rius.

Els pescadors de les confraries de Roses i l'Estartit, a l'Alt Empordà, van ser els encarregats de portar els exemplars com a contribució al vigent pla de gestió. Els exemplars alliberats han passat més de nou mesos a les instal·lacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries que té el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. Allà han crescut fins assolir una mida mitjana de 12 cm i s'han deixat en diversos trams de riu en els que l'estat ecològic és prou bo i el cabal d'aigua suficient per garantir la supervivència del major nombre d'exemplars possible.

Un pla europeu

Arran de l'entrada en vigor del Reglament (CE) 1100/2007 del Consell, de 18 de desembre de 2007, pel qual s'estableixen mesures per a la recuperació de la població d'anguila europea, els estats membres han hagut d'elaborar els corresponents plans d'actuació per garantir la gestió sostenible i la recuperació de les poblacions d'aquest peix.

A Catalunya, s'ha creat una comissió tècnica interdepartamental formada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (direccions generals del Medi Natural, de Pesca i Afers Marítims i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), l'Agència Catalana de l'Aigua, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona. La Comissió ha elaborat la redacció i l'aplicació dels Plans de Gestió de les conques internes catalanes i de la part catalana de la conca compartida del riu Ebre.