El PSC proposa al Parlament que obligui a la paperera de Sarrià posar fi a les pudors

Reclamen més controls, anàlisis i proves per complir amb la normativa

El grup socialista al Parlament ha presentat a la Mesa del Parlament una proposta de resolució que s’haurà de debatre davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat i amb la qual pretenen aconseguir que se solucionin els problemes de males olors procedents de la fàbrica paperera Hinojosa que afecten a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i alguns barris del nord de Girona.

El regidor socialista a Sarrià de Ter, Quim Rodríguez, ha valorat que “esperem que tots els grups parlin sobre la problemàtica ambiental (especialment les afectacions de pudors) i les afectacions per la salut, i acordin la necessitat d’intervenció immediata de la Generalitat perquè s’acabi amb la problemàtica odorífera i es coneguin els informes mediambientals. L’Ajuntament de Sarrià ha d’aplicar l’ordenança però la Generalitat ha d’aplicar les mesures necessàries”.

En concret, Eva Granados, Jordi Terrades i Rafel Bruguera demanen que el Parlament insti al Govern de la Generalitat a “obligar a la paperera de Sarrià SL del grup Hinojosa a solucionar definitivament el problema de la pudor, a més d’altres perjudicis, per la seva afectació a la salut i a la convivència ciutadana”. En els acords també es preveu donar el suport tècnic necessari a l’Ajuntament de Sarrià de Ter per poder aplicar l’ordenança d’olors aprovada l’octubre de 2018, assegurar el compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització ambiental integrada i adoptar les mesures de correcció o prevenció per evitar l’afectació de les persones i del medi ambient.

Altres acords que els diputats socialistes proposen assolir són els que fan referència a obligar a l’empresa “a utilitzar les millors tècniques disponibles (MTD) i que aquestes s’incorporin a l’autorització ambiental”, així com que se n’avaluï l’efectivitat medi ambiental per no afectar la població. El darrer dels acords que es sotmetran a votació passaria per establir un conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i l’Ajuntament de Sarrià perquè es puguin realitzar tota mena de proves, investigacions, anàlisis i altres comprovacions per assegurar el compliment de les disposicions vigents en matèria de salut pública.

S’ha de recordar que el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona va presentar una moció el passat mes d’octubre per demanar que l’Ajuntament es dotés d’una ordenança d’olors precisament per poder tenir eines davant situacions com la que pateixen alguns barris de la zona nord de la ciutat a causa de les olors de la fàbrica d’Hinojosa. La moció, però, va ser rebutjada amb els vots contraris de JuntsXCat i Ciutadans i amb l’abstenció de Guanyem Girona i ERC.

Davant d’aquesta situació, Rafel Bruguera ha recordat que l’Ajuntament de Sarrià de Ter sí que compta amb una ordenança municipal d’olors i es mostra disposat a aplicar-la. En aquest context, Rafel Bruguera sosté que “la Generalitat s'ha de posar les piles, exercir les seves competències i no pot deixar sol a l'ajuntament de Sarrià de Ter”. El diputat socialista ha assenyalat que “no és raonable que la direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori permeti que la població hagi de patir una situació de pudors com aquesta”. Bruguera també ha assenyalat que els ciutadans constaten que el problema de males olors empitjora a l’estiu. “Per això exigim que Hinojosa es posi les piles i compleixi amb el compromís de resoldre aquests problemes abans de l'estiu vinent”, ha afegit.

En la seva proposta de resolució, els diputats socialistes fan notar que l’article 2 Títol I de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats té com a finalitat  “assolir un nivell alt de protecció a les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir-ne la qualitat de vida mitjançant els instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les matèries primeres”; “afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb la protecció del medi ambient”; i “garantir la col·laboració i la coordinació de les administracions públiques que hi ha d’intervenir”.

D’altra banda, el punt 4 de l’article 8 de la mateixa llei fa referència a que en el cas que el funcionament d’una activitat (de l’annex I) tingui afectacions ambientals significatives en matèries de competència municipal, els ajuntaments i el Departament competent en matèria de medi ambient han d’establir  formes de coordinació i col·laboració en les actuacions que portin a terme i demandant col·laboració al Departament.