La Policia Municipal de Girona presenta una motocicleta dotada d'un desfibril·lador

D'aquesta manera es podrà reduir el temps d'actuació en casos d'aturada cardíaca

La Policia Municipal disposa de deu desfibril·ladors als vehicles policials i d’emergències i un altre de fix a les dependències de la policia. A més durant aquest temps s’han format i reciclat una setantena d’agents per a la utilització d’aquests estris. Des de l’any d’inici d’aquesta iniciativa, pionera a les policies de Catalunya, els agents de la Policia Municipal de Girona han atès quatre persones al carrer amb aturada cardíaca. De resultes d’aquestes intervencions, dues de les víctimes van aconseguir un ritme cardíac estable, gràcies a la utilització dels aparells desfibril·ladors externs automàtics.

Tal i com informa Dipsalut, les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat en la població, i afecten igualment homes i dones. Segons les dades actuals, un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna.

D’altra banda, l’evidència científica ens diu que, si la intervenció amb un desfibril·lador es produeix al primer minut, la recuperació del ritme cardíac és del 90 %.

Amb aquestes dades, i les experiències viscudes durant aquest quatre anys de funcionament dels dispositius d’emergència, l’Ajuntament i la Policia Municipal de Girona han cregut oportú fer un esforç més per tal d’augmentar la capacitat de reacció davant d’aquest tipus d’intervencions i donar així una resposta encara més eficaç. Per aquest motiu s’ha incorporat al parc mòbil policial la “motocicleta cardioprotegida” dotada amb un aparell desfibril·lador extern automàtic. La versatilitat d’aquest tipus de vehicle en el context de mobilitat urbà disminueix el temps d’arribada i, en conseqüència, multiplica les possibilitats d’èxit.
  • Xavier Soy explica quin és l'objectiu de la campanya
  • Joan Alcalà explica la importància d'atendre a temps una emergència