Als nens estrangers els calen un mínim de sis anys per adquirir la llengua de l’escola

Un estudi de la UdG ha analitzat 153 alumnes àrabs, 45 romanesos i 259 d'Amèrica Llatina

El nombre d’alumnes estrangers a les aules ha crescut molt els darrers anys, amb conseqüències notables en l’ús de les llengües. L’estudi que han dut a terme Ignasi Vila i Judit Oller ha avaluat el coneixement del català i del castellà dels nens i nenes estrangers i, els resultats que han obtingut, confirmen que els calen un mínim de sis anys per a disposar d’una competència lingüística similar a la dels seus companys nadius. Vila explica que “en totes les etapes docents que hem estudiat –educació infantil, segon i sisè de primària– hi ha una distància significativa entre el coneixement de les llengües escolars (el català i el castellà) de què disposen els alumnes del país i els estrangers”, ha assegurat.

Vila i Ollé consideren que la realitat sociolingüística de Catalunya resulta un observatori idoni per a l’estudi de l’adquisició de la llengua a l’escola per part dels alumnes estrangers. L’estudi ha avaluat el coneixement del català i el castellà de 153 alumnes àrabs, 45 de romanesos i 259 d’Amèrica Llatina de sisè de primària, que procedeixen de 52 escoles. Tots els alumnes enquestats han estat escolaritzats a Catalunya des del parvulari. En tot cas, si s’havien incorporat a l’escola durant el cicle de primària, havien estat escolaritzat prèviament als seus països d’origen.