L’Ajuntament de Girona limita les actuacions nocturnes de les obres del TAV

Un drecret limita les actuacions entre les deu de la nit i les set del matí al Parc Central i Josep Maria Gironella

La mesura promoguda per l’alcalde, després d’emetre reiterats requeriments a l’empresa que gestiona les obres, pretén fer ajustar a la legislació sectorial vigent i a les directrius exposades en les Declaracions d’Impacte Ambiental (DIA) i les recollides en els Plans de Vigilància Ambiental, les activitats d’obra que s’estan realitzant i alhora poder garantir el període de descans nocturns dels veïns de la zona afectada.

A partir d’avui doncs, quedarà limitat l’ús nocturn d’alarmes acústiques de maquinària d’obra, les sirenes, megafonies o altres avisos acústics. També es limita el funcionament de grues mòbils, el volum de veu alt, la circulació de camions, cartilles elevadores o dumpers, i altra maquinària de construcció (excavadores, anivelladores, radials).