L’Espai Gironès obté la màxima qualificació d’Eficiència Energètica

Des de 2014 ha reduït un 18% el consum

El centre comercial Espai Gironès ha rebut el Certificat d'Eficiència Energètica de Classe A per a edificis ja existents, atorgat per l'Institut Català d'Energia de la Generalitat. El certificat té com a objectiu endurir les exigències de disseny en obra nova i impulsar la rehabilitació energètica dels edificis ja construïts per reduir el consum.

El centre comercial ha obtingut resultats excel·lents en els seus nivells d'eficiència energètica i d'estalvi d'energia, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle, millorant l'eficiència energètica i estalviant en el consum d’energia primària.

La certificació energètica d’un edifici existent descriu l’eficàcia d’un immoble pel que fa al consum d’energia. L’obtenció de la certificació energètica A, la màxima que s’atorga, és el resultat del compromís que te el centre comercial en les seves polítiques amb el medi ambient, aplicant accions que fan millorar la sostenibilitat de l’edifici. Des que el 2014 es va aconseguir la certificació energètica B+ l’Espai Gironès ha reduït un 18% el consum d’energia. Aquest resultat s’ha aconseguit amb la millorar continuada en els processos de gestió energètica que està realitzant el centre, així com amb un millor comportament i l’ús que estan realitzant arrendataris i visitants de l’edifici.

El certificat inclou la qualificació energètica de l'edifici amb una escala de 7 lletres -que va des de la classe A, per als més eficients, a la classe G, per als menys-, així com una estimació del consum energètic de l'edifici i de les emissions de CO2. L’Espai Gironès ha obtingut una A, la màxima qualificació que s’atorga. L’Institut Català d’Energia ja va atorgar el 2014 a les instal·lacions del centre comercial el certificat d’eficiència energètica B+.

 “Des del centre comercial ens sentim molt orgullosos amb l’obtenció d’aquesta A en la certificació energètica, tenint en compte que es tracta d’un edifici construït el 2005, per tant amb una normativa anterior al nou Codi Tècnic d’Edificació, la qual cosa fa que aquesta certificació sigui molt més rellevant i notòria. Això fa que les persones involucrades en aquest projecte estiguin molt satisfetes per la bona feina realitzada”, afirma el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà. “La certificació ens renova la il·lusió i ens dona energia per seguir millorant en crear un ambient més net i sa per als nostres clients, contribuint a la millora del medi ambient i en la sostenibilitat”, remarca.