La blanenca Alícia Sánchez Camacho té quatre crèdits pendents per un import de 766.000 euros

El Senat i el Congrés publiquen el patrimoni dels seus membres

El Senat ha estat el primer en obrir els seus arxius als internautes i poc després de les 11 ha vist com el seu servidor es col·lapsava. Al migdia farà el mateix el Congrés dels Diputats. Tots els senadors i diputats han hagut de lliurar les seves declaracions abans d'aquest dijous.

Alícia Sánchez Camacho: quatre crèdits

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camacho, declara que el l'últim exercici va rebre un sou de 82.593,58 del Grup Parlamentari del Senat, del PP, del Ministeri de Treball (Tresoreria General de la Seguretat Social en concepte de triennis) i del Parlament de Catalunya. No declara dividends ni participacions bancàries i sí un ingrés de 600 euros de l'empresa Cuarzo Producciones S.L. En aquest mateix exercici apunta que va pagar 45.519 euros en IRPF i no consta que tingui al seu nom cap immoble. En canvi, sí que té pendents diversos crèdits subscrits els anys 2007 i 2009. El més important ascendeix a 648.000 euros a "la Caixa" i el deu íntegrament. També n'hi ha un de 26.000 euros amb el BBVA, un de 37.000 amb Barclays i un de 55.000 amb el Banco Popular.

Anteriorment Camacho ja es va beneficiar d'un crèdit l'any 2001 amb "Caixa de Girona" durant la presidència d'Arcadi Calzada, per un import de 372.000 euros. L'operació, considerada d'alt risc, requeria que la popular destinés un 82% dels seus ingressos mensuals per tal de poder retornar el pagament íntegre. 

Jordi Vilajoana. Un pis, un apartament i una torre

El portaveu de CiU al Senat, Jordi Vilajoana declara que en l'últim exercici va rebre 4.109 euros fruit del repartiment de beneficis de la societat Altraformas S.A., de la què té 133 accions, i 931,65 euros com a interessos de tres comptes corrents, un compte a termini fix i un fons d'inversió. És propietari d'un pis a Barcelona adquirit el 1983, d'un apartament a Girona i una torre a Barcelona. També va rebre en herència la quarta part de diversos immobles. En concret d'una nau industrial, quatre locals comercials, una finca urbana i un magatzem a Barcelona. Els seus comptes corrents, dipòsits i fons d'inversió ascendeixen a 93.883 euros i les seves accions a Traforma S.A van ser adquirides al 2005 per 63.530 euros. També té 50 accions de la Seda de Barcelona i un pla de pensions de 107.993 euros.

Joan Saura: una hipoteca i bons de la Generalitat

L'exconseller Joan Saura no declara cap altre sou que el que rep per part del Senat i afirma que l'any passat va rebre rendes patrimonials per valor de 37.430,35 euros. També afegeix que és propietari del 50% del seu habitatge habitual de 100 metres quadrats a Barcelona i que disposa d'un dipòsit de 32.000 euros i de tres comptes corrents amb un saldo de 32.985,12 euros. També va adquirir deute de la Generalitat de Catalunya per valor de 8.048 euros i el 2008 va comprar a mitges una barca de 4,98 metres. En el capítol de préstecs hi consta una hipoteca a "la Caixa" de 142.440 euros amb un saldo pendent de 89.223 euros.

Isidre Molas: 148.000 en dipòsits, fons i comptes

El president del PSC Isidre Molas no declara cap altre sou que el del Senat i afirma que és propietari de la meitat de fons d'inversió, dipòsits i comptes corrents per valor de 148.548,54 euros. No té hipoteques pendents i l'any passat va rebre rendes 625 euros fruit de la seva participació en tertúlies de ràdio, conferències i articles de premsa, 3.504 com a drets d'autos i 8.056 en trienis. També 1.136 euros fruit dels interessos per rendiment de llibretes i comptes bancaris.

Fraga: gairebé un milió d'euros en fons i comptes

El president fundador del PP, Manuel Fraga, és un dels senadors que declara més patrimoni, gairebé un milió d'euros en comptes corrents, accions, fons d'inversió i plans de pensions. Fraga cobra 34.314 euros del Senat als que s'afegeixen 4.327 de la Mutualitat General de l'Advocacia i 7.913 de la Real Acadèmia de les Ciències Morals i Polítiques. També declara 7.642 euros de rendiment de capital immobiliari i 30.000 euros rebuts del Premi Otero Pedraio 2011 de la Diputació de Pontevedra. A més declara que és propietari d'una casa a Perbes de Miño i que disposa d'un compte corrent de 127.818,29 euros al Banc Santander. Al capítol d'accions hi consten 95.574 euros a renda fixa i 628.000 euros en fons d'inversió. També 119.439,98 euros al pla de pensions del Banc Santander.

Pío García Escudero: tres habitatges i dipòsits per valor de 320.000 euros

El portaveu del PP al Senat, Pío García Escudero, fa constar que a l'últim exercici va rebre un total de 96.800 euros del Grup Popular i 1.825 com a dividend d'accions. També va rebre interessos dels seus comptes per valor de 6.807 euros i 8.100 euros més com a resultat del lloguer d'un habitatge de la seva propietat. S'hi sumen 5.124 euros més com a propietari del 10% d'un local comercial que té a lloguer. Pel que fa a dipòsits i fons d'inversió és propietari de la meitat de comptes per valor de 320.142 euros als què s'afegeixen accions a borsa per valor de 21.965 euros. Disposa de tres habitatges a Madrid, dos amb la seva dona i un en solitari que va rebre en herència, i també és propietari del 10% d'un altre habitatge rebut en herència el 2005.

El president del Senat declara tres habitatges a mitges amb la seva dona

El President del Senat, Javier Rojo, declara que és propietari de tres habitatges compartits amb la seva dona a Álava, Màlaga i Madrid i que disposa de 42.465 euros em comptes i fons d'inversió i de 86.700 en un fons de pensió. Més enllà del Senat, en l'últim exercici va rebre 7.054 euros en interessos i 1.490 fruit de la seva "creació literària".