El Ministeri de Cultura acaba la restauració de les dues figures de l'Arqueta de Sant Martirià

Els treballs han costat 4.000 euros

El Ministeri de Cultura ha entregat dues noves figures recuperades i restaurades de l’Arqueta de Sant Martirià al monestir de Sant Esteve de Banyoles. Les figures corresponen a Sant Cristòfol amb el Nen i Santa Anna amb la Verge i el Nen, recuperades el 2018 i de les quals l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), a petició de la Direcció General de Belles Arts, en va assumir la restauració i el posterior muntatge a l’Arqueta.

La restauració s’ha completat d’ofici als tallers de l’IPCE; els estudis de laboratori corresponents es van portar a terme també d’ofici per part de tècnics especialistes de l’àrea d’investigació de l’IPCE i la restitució dels relleus de l’Arqueta es va fer in situ per una empresa especialitzada en la restauració d’orfebreria a les dependències del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, amb la finalitat de minimitzar els riscos de manipulació i trasllat del conjunt i garantir l’estabilitat de la peça.

Els estudis de laboratori de les figures s’han fet amb tècniques analítiques no destructives. Els resultats han confirmat que les peces són autèntiques, per la seva composició i l'encaix dins el conjunt d'orfebreria gòtica espoliat el 1980.

La figura de Santa Anna amb la Verge i el Nen estava en un estat de conservació estable, però amb opacitat i enfosquiment de la superfície metàl·lica per sulfuració de la plata. La representació de Sant Cristòfol amb el Nen, a més d’aquestes alteracions descrites a la figura de Santa Anna, presentava algunes deformacions a la figura del nen i a les cames del Sant, així com alguns talls i soldadures amb pèrdua de color. És possible que alguna d’aquestes dues figures fos modificada en alguna de les intervencions de l'Arqueta (documentades als anys 1734 i 1806).

El tractament de restauració s’ha centrat en l’eliminació de la sulfuració dels elements de plata i la brutícia superficial de les encarnacions. La neteja ha alternat sistemes mecànics i químics. Les llacunes de color de les carnacions s’han reintegrat amb pigments de vernís amb el propòsit d’incorporar només aquelles faltes que interferien o molestaven en la lectura correcta de les figures. Per prorrogar l’eficàcia del tractament s’hi ha aplicat una capa de protecció. Per a la reposició s’han utilitzat elements de plata daurada, o del seu color mateix, que garanteixen la compatibilitat amb els elements originals sense originar danys futurs.

Conservació de l'Arqueta

A més, s'ha aprofitat també la intervenció per fer tasques de manteniment i conservació preventiva a l’Arqueta, netejant-ne àrees puntuals de sulfuració de la plata (sorgides per l’envelliment del vernís protector). Les celebracions de Sant Martirià, d’altra banda, havien anat provocant alteracions derivades de la inevitable manipulació durant el ritus. Aquestes alteracions es traduïen en lleugers aixecaments de la xapa de plata del perímetre i a les zones més exposades, que s’han solucionat durant la intervenció in situ a través de la col·locació de nous elements de plata.

L’Arqueta de Sant Martirià és una obra mestra de l’orfebreria gòtica del segle XV d’una gran complexitat iconogràfica realitzada al taller dels Artau. Està treballada en plata sobre una ànima de fusta de xiprer que representa un temple cristià d’estil gòtic, enriquida amb la presència de relleus de figures de Sants i màrtirs inserits en fornícules. Aquestes figures també estan fetes en plata amb detalls sobredaurats i policromia a les carnacions.

El 12 de gener de 1908, el prolífic lladre d'obres d'art René Alphonse van der Berghe, més conegut amb el sobrenom d’Èrik el Belga, va robar les 28 figures que adornaven l’Arqueta entrant al Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Amb les dues d'ara, ja s'han recuperat 21 de les figures desaparegudes.

Aquest dissabte es podrà veure l'arqueta durant la missa solemne que es fa a Banyoles amb motiu de la celebració de sant Martirià. Una cerimònia que s'oficia cada any al monestir de Sant Esteve per la festa major.