El ple de Begur suspèn durant un any les noves llicències d'habitatges d'ús turístic

Actualment n'hi ha 1.464 arreu del municipi

La moratòria de llicències per als habitatges d'ús turístic (HUT) a Begur ha tirat endavant amb el vot majoritari de l'equip de govern. La suspensió de noves llicències s'allargarà durant un any i afecta tot el terme municipal. S'ha aprovat amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat i estableixi criteris per a un creixement "equilibrat" de l'oferta. Un document que, quan s'enllesteixi, s'incorporarà al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Actualment, a Begur hi ha 1.464 pisos turístics. Pibernat assegura que, amb el nou pla especial, allò que es vol és avançar cap a una oferta turística "de qualitat". El document definirà què s'entén per a habitatge d'ús turístic, en regularà la implantació a Begur i també fixarà quines obligacions legislatives tenen els propietaris.

Per tirar endavant la moratòria, el consistori s'ha basat en una proposta feta per l'arquitecte en prestació de serveis de l'Ajuntament, Joan Josep Murgui. L'arquitecte justifica la suspensió de llicències després que s'hagi detectat una "tendència creixent" dels HUT a Begur (que s'estén tant als nuclis urbans com a les urbanitzacions). Abans de redactar el pla especial, l'Ajuntament encarregarà un estudi que analitzarà la població que té Begur (tant la resident com l'estacional) i el parc immobiliari que hi ha al poble.

Precisament, aquesta no és l'única moratòria que ha aprovat darrerament el ple de Begur. A l'agost, en va tirar endavant una altra. En aquest cas, la suspensió de llicències –que també és per a un any- afecta els hotels, bars i restaurants que hi ha arreu del terme. Impedeix obrir-ne de nous o reformar els ja existents.

Noves bonificacions ambientals

El ple d'aquest setembre també ha aprovat, sense cap vot en contra, incloure bonificacions mediambientals en l'impost de béns immobles (IBI) i en el de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En tots dos casos, la bonificació serà del 50% del tribut.

Pel què fa a l'IBI, podran sol·licitar la reducció aquells particulars que hagin instal·lat als seus habitatges plaques solars, sistemes d'energia geotèrmica i calderes de pèl·lets o biomassa. La bonificació s'aplicarà durant els tres anys impositius següents a la instal·lació i no podrà excedir els 300 euros anuals. En el cas de l'ICIO, la reducció s'aplicarà un cop s'acabi l'obra.