Les proves de vehicles sense conductor a l'AP-7 a Girona comencen la setmana vinent

La via ràpida participa d'un projecte europeu sobre cotxes automatitzats

[ACTUALITZAT 09/09/19 14:30h]

Aquest mes de setembre a l'autopista AP-7 en el seu tram comprès entre Fornells de la Selva i Vilademuls hi han aparegut uns símbols i cartells poc habituals; els de carrils reservats a vehicles autònoms.

Aquests, formen part d'un projecte europeu anomenat R+D INFRAMIX (Road Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows), que prepararà la infraestructura viària del futur per donar suport a la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats. Es tracta d'una iniciativa multidisciplinària en la qual participen onze empreses i institucions europees, líders en el sector automobilístic i vial, que treballaran per compartir i analitzar les activitats i expectatives relatives a la preparació de les autopistes per a la coexistència de trànsit mixt.

Actualment, gairebé totes les iniciatives de conducció automatitzada se centren únicament en els vehicles i els conductors. Aquest projecte en canvi, posa en el seu epicentre la recerca de solucions per a dissenyar, actualitzar, adaptar i provar (en simulacions i en el món real) elements físics i digitals de la infraestructura viària. L'objectiu és crear un model d'autopista que permeti un trànsit ininterromput, predictible, segur i eficient a través d'una infraestructura viària "híbrida" capaç de gestionar el període de transició de vehicles i que serveixi també de base per als sistemes de transport automatitzat del futur. La subvenció total concedida al projecte puja a més de 4,5 milions d'euros, dins el marc de l'European Union's Horizon 2020, el programa que engloba els projectes de desenvolupament i innovació promoguts i subvencionats per la Comissió Europea. Les proves es portaran a terme del 12 al 15 de setembre.

Per què a Girona?

La ronda de circumval·lació de Girona s'ha equipat de sensors instal·lats a la infraestructura que transmeten tot tipus d'informació als vehicles que utilitzen dades mòbils.

El motiu no és altre que aquest tram gratuït de 20 quilòmetres entre Fornells i Vilademuls disposa de quatre carrils i això concedeix més marge a Autopistes per fer proves de tot tipus. "Quan sigui necessari reservar un carril per als vehicles autònoms podrem fer-ho sense problemes", apuntava Xavi Daura, responsable d'Innovació de autopistes en declaracions a Diari de Girona, i segon, perquè aquest segment de carretera forma part del corredor mediterrani, una infraestructura que la Unió Europea considera prioritària i això obre la porta a l'entrada de finançament comunitari de projectes pensats per millorar la mobilitat per carretera.

La tecnologia instal·lada

Després d'una exhaustiva fase de simulació, els resultats s'avaluaran en trams reals d'autopistes avançades d'Àustria i Espanya. A Espanya, Autopistes està al capdavant del projecte, que se centra en tres escenaris de trànsit crucials en termes d'importància per a l'eficiència i seguretat del trànsit. Aquests son l'assignació dinàmica de carril, zones d'obres i colls d'ampolla.

Aquests tres casos d'ús van acompanyats d'un procés orientat a l'usuari durant tot el projecte per aconseguir la seva màxima acceptació. Tot i que el projecte s'adreça principalment a les autopistes, els resultats més importants poden transferir-se a les carreteres urbanes.

Per la seva banda, Autopistes coordina un dels dos programes pilot en una secció de 20 quilòmetres del corredor mediterrani a Girona. Ha fet falta implementar les tecnologies més avançades en detecció i comunicació G5 al tram de prova per demostrar els tres casos d'ús definits pel projecte. En el seu objectiu de garantir la seguretat per a tots els usuaris de la carretera, Autopistes també liderarà la definició de nous tipus de senyals o altres elements físics per a la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats, i contribuirà a especificar nous protocols de seguretat.

Finalment, Autopistes també supervisarà els nous models de negoci i les activitats d'explotació possibles que puguin sorgir a partir dels resultats del projecte.