La venda d'habitatges cau un 11% el maig i acumula tres mesos consecutius de baixades

En els cinc primers mesos de l'any la caiguda de les vendes de pisos és del 2%

En el conjunt de l'estat espanyol la caiguda acumulada durant els primers cinc mesos de l'any va ser del 4,7%. Fins el maig d'aquest any, les transaccions d'habitatges van sumar 179.623 unitats, mentre que els primers cinc mesos del 2010 van sumar 188.488 operacions.

En xifres absolutes, el nombre d'habitatges venuts els primers cinc mesos d'aquest any van sumar 23.730 pisos, mentre que durant el mateix període de l'any passat les unitats venudes van arribar fins 24.259.

Les xifres facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que si bé durant els primers dos mesos de l'any, tant a l'estat espanyol com a Catalunya les vendes es van aguantar i mantenien el signe positiu en relació amb el mateix període de l'any passat, a partir del mes de març, es va iniciar un comportament de caigudes que ja acumula tres mesos tant a l'estat espanyol com a Catalunya.

Diferents experts han apuntat aquests últims mesos que els increments dels primers mesos són encara la inèrcia d'operacions realitzades durant el 2010, per tal d'aprofitar la vigència dels incentius fiscals per a la compra de l'habitatge habitual, que es van eliminar a partir de l'1 de gener d'aquest any.

Les caigudes durant aquest últims tres mesos van ser a Catalunya del 10,79% el març, el 30% l'abril i el 10,53% el maig. En el conjunt de l'estat espanyol les caigudes per aquests mateixos períodes van ser de l'11,87%, el 29,7% i del 18,33%, respectivament.

Les xifres del conjunt de l'estat espanyol indiquen que la caiguda de la venda dels habitatges és més acusada en l'habitatge lliure, que el maig va caure un 20,7%, mentre que l'habitatge protegit va quedar gairebé estancat, amb un repunt del 0,9%.

D'altra banda, l'habitatge nou també és que més està patint la contracció del mercat immobiliari i el maig la caiguda de les operacions va ser del 22,7% en relació amb el maig del 2010, mentre que l'habitatge de segona mà va caure un 13,9%. D'aquesta manera, l'INE constata que el 52,3% del total d'habitatges venuts el maig van ser de segona mà i el 47,7% restant van ser operacions amb habitatges nous.

Girona, la que més cau en l'acumulat de l'any

Tot i que durant el maig, Girona va ser l'única demarcació catalana on les vendes d'habitatges es van incrementar, en l'acumulat de l'any és la demarcació on les operacions de compravenda cauen més en tot Catalunya, en concret una disminució acumulada del -16,6%.

En xifres absolutes, a Girona, durant els primers cinc mesos d'aquest any es van vendre 3.084 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 16,6% en relació amb el mateix període del 2010, quan el nombre de transaccions va ser 3.698 habitatges.

En el transcurs d'aquest any, el comportament per mesos a Girona va ser el gener , amb un increment de les vendes del 4%, el febrer una caiguda del 15,77%, el març amb una altra disminució del 22,53%, l'abril una reducció del 51,56% i aquest maig un increment del 8,3%. En concret el maig es van realitzar 705 operacions de compravenda, mentre que el maig de l'any passat les vendes van ser de 651.

Barcelona, un estancament els primers cinc mesos de l'any

A Barcelona, tot i haver registrat caigudes els tres últims mesos, entre març i maig, en l'acumulat de l'any les operacions de compravenda gairebé van quedar estancades amb un petit increment del 0,13%. Els increments de gener (+24,68) i de febrer (+27,12%) han compensat de moment les caigudes dels últimes tres mesos: març (-15,8%), abril (-28,3%) i maig (-15,20%). En xifres absolutes, durant els primers cinc mesos de l'any es van vendre a Barcelona 15.929 habitatges, un 0,13% més que el mateix període del 2010 que van sumar 15.908 unitats.

En relació amb el mes de maig, a Barcelona es van vendre 2.734 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 15,2% en relació amb els 3.224 que es van vendre el maig del 2010.

Tarragona augmenta les vendes els primers cinc mesos de l'any

A les comarques de Tarragona el nombre d'habitatges venuts els primers cinc mesos de l'any va ser de 3.288, un 3,98% més que les operacions realitzades durant el mateix període del 2010, quan es van vendre 3.162 pisos. L'increment de les vendes en l'acumulat dels primers cinc mesos a Tarragona és el més elevat registrat a Catalunya.

Per mesos, a Tarragona el mes de gener les vendes van caure un 0,58%, el febrer es van incrementar un 24%, el març van pujar l'11,75%, l'abril van caure el 12,98% i el maig van disminuir un 4,84%.

En relació amb el mes de maig, a Tarragona es van vendre 551 habitatges, cosa que suposa una caiguda del 4,84% en relació amb el maig del 2010 quan en aquesta demarcació es van vendre 579 habitatges.

A Lleida les vendes cauen un 4% els primers cinc mesos

A les comarques de Lleida, el nombre d'habitatges venuts durant els primers cinc mesos de l'any va sumar 1.429 unitats, cosa que suposa una caiguda del 4,16% en relació amb els 1.491 pisos que es van vendre durant el mateix període del 2010.

A Lleida, el comportament d'aquests primers mesos de l'any va ser d'increments el gener i març, amb un 9% i un 20,69%, respectivament, i de caigudes de vendes el febrer (-17,06%), l'abril (-20,7%) i el maig (-12,60%).

En relació amb les xifres concretes del mes de maig, a Lleida es van vendre 208 habitatges, cosa que va suposar una disminució del 12,60% en relació amb els 238 pesos venut el maig del 2010.