La Generalitat estudia aplicar un peatge addicional als camions de mercaderies

L'anomenada 'eurovinyeta' dependria de l'autorització de l'Estat i serviria per finançar infraestructures

Precisament ahir, el ministre de Foment, José Blanco, va declarar que estudiaria amb les autonomies una fórmula per finançar el manteniment de les infraestructures viàries i ferroviàries que s'han construït durant els darrers anys i que han convertit Espanya en un dels Estats amb més quilòmetres d'autopistes i autovies, així com de la xarxa d'alta velocitat. En aquest sentit, Calvet ha explicat que el Govern català proposarà al Ministeri de Foment fer un estudi conjunt entre l'Estat i les comunitats autònomes per fer possible l'aplicació de l'eurovinyeta. Així mateix, el secretari de Territori i Mobilitat no ha pogut avançar en quines vies s'implementaria aquesta mesura.

L'anomenada 'directiva de l'eurovinyeta', que va ser ratificada pel Parlament europeu a principis de juny, contempla increments de peatges de fins el 30% a camions de més de 3,5 tones que transportin mercaderies per les autopistes de la Unió, tot i que els Estat membres podran eximir els vehicles de fins a 12 tones en el moment de fer la transposició de la norma comunitària.

La mesura pretén que usuaris intensius de les infraestructures viàries, com són els camions de mercaderies, internalitzin els costos ambientals de contaminació i soroll que provoquen pels territoris que passen. Segons un comunicat de l'Eurocambra, fins ara, els peatges només consideraven "els costos de construcció i manteniment de les carreteres". Després de la ratificació del Parlament europeu, el sistema continuarà sent voluntari pels Estat i els països que l'apliquin hauran d'invertir un 15% de l'import recaptat en projectes transeuropeus de transport. La resta es destinarà al desenvolupament del sector.