La UCI del Santa Caterina de Salt reforça el sistema d’atenció al pacient crític

Sis mesos en funcionament han permès descongestionar l’UCI del Trueta

El mes de juliol ha fet sis mesos que la nova Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Santa Caterina de Salt es va posar en marxa. Durant aquest temps de funcionament, les expectatives posades en el nou dispositiu s’han complert “amb escreix”, segons indica el responsable mèdic de la unitat, Josep Maria Sirvent, cap del servei de Medicina Intensiva del l’Hospital Dr. Josep Trueta.

D’una banda, i segons subratlla el doctor Sirvent, la unitat ha permès “descongestionar” l’UCI del Trueta i, de l’altra, evitar que pacients crítics de la Regió Sanitària s’hagin hagut de derivar a altres centres de fora de Girona per manca de llits d’UCI. Aquest fet ha pres especialment rellevància durant l’època de la grip en què la demanda d’atenció sanitària s’incrementa exponencialment.

Segons les dades registrades, des del 14 de gener i fins el 31 de juliol, s’han ingressat a la l’UCI del Santa Caterina 120 pacients crítics. D’aquests, el 40% han estat pacients procedents del servei d’urgències i de les plantes d’hospitalització, un 30% han estat pacients post-quirúrgics del propi hospital Santa Caterina, mentre que el 30% restant han estat pacients derivats d’altres hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona. L’ocupació mitjana de la unitat ha estat del 85% i cada pacient ha estat ingressat una mitjana de 7,6 dies.

Una UCI amb H

Després d’aquest temps en marxa, l’equip assistencial del nou servei destaca haver aconseguit el que anomenen “una UCI amb H” (H d’humanització). L’arquitectura de l’espai, juntament amb la tecnologia emprada i el protocol de funcionament vers el pacient i els familiars, ha permès potenciar la qualitat i benestar assistencial de manera molt significativa.

La unitat compta amb 8 boxos individuals. La separació entre el box i el passadís és de vidre, de manera que des de l’àrea de control es pot observar el pacient però alhora permet preservar la seva intimitat, quan s’escau, gràcies a uns vinils electropolaritzats que fan que els vidres puguin fer-se opacs. Els boxos reben la llum natural i disposen de finestres que permeten regular la claror. Al mateix temps, ressalta la col·locació dels llits, situats en l’espai de forma que els pacients poden veure l’exterior, fet que alimenta la consciencia del cicle del dia i la nit i ajuda a mantenir el ritme circadià, a més d’aportar distracció i relaxació al pacient ingressat. Cada box disposa d’un sistema de vídeo vigilància connectat amb monitors instal·lats al control i a les àrees de treball i descans del personal sanitari, extremant així la seguretat vers el pacient. Cal afegir al confort de l’equipament, l’aïllament acústic i el control del soroll amb sensors acústics en la zona de control dirigits a potenciar el descans i reduir l’estrès, tant dels pacients com del personal sanitari. Tot plegat es complementa amb una decoració basada en materials i colors relaxants per crear un ambient acollidor que propicia la recuperació i forma part del procés de la cura.

En aquest marc d’UCI amb H, l’equip de professionals ha impulsat iniciatives que innoven en la manera de treballar en l’atenció al malalt crític. Entre aquestes es posa de relleu la utilització de la musicoteràpia com a part del procés de recuperació del pacient. La UCI del Santa Caterina disposa d'equips informàtics amb un sistema d'informació clínica a la capçalera de cada llit, amb connectivitat completa a tots els dispositius i a Internet, de manera que poden disposar de llistes de reproducció de música personalitzades, tenint en compte les preferències de cada pacient o segons consulta als seus familiars. S'ha demostrat que la música com a mesura no farmacològica, redueix l'estrès i l'ansietat en els pacients crítics, fins i tot quan estan calmats.

Una UCI segura

Després de sis mesos de funcionament, la supervisora de l’UCI, Elena Gil, també senyala la seguretat com a punt fort de la unitat clínica. D’una banda, es destaca com el disseny arquitectònic ha contribuït a la bioseguretat amb un espai pensat perquè sigui fàcil de netejar, disminuint així el risc de contraure infeccions, i de l’altra, l’establiment d’una circulació especial, amb entrades i sortides diferenciades per a professionals i familiars, fet que ha permès adequar les mesures higièniques sense problemes.

Per últim, la supervisora també subratlla la instal·lació d’un armari intel·ligent dispensador de fàrmacs, que funciona totalment informatitzat, de manera que queda registrat tot el procés de gestió del fàrmac, minimitzant l’error: la petició, qui la fa, a quina hora, per a quin pacient, control d’estoc, etc. Aquest recurs, no només incrementa la seguretat del pacient sinó que optimitza la gestió del subministrament del material farmacològic i clínic.

Un model d’UCI territorial multinivell

La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Santa Caterina és un dels grans projectes de la Regió Sanitària de Girona en l’abordatge al pacient crític del territori. La nova unitat es caracteritza per posar en pràctica un sistema global d’abordatge del pacient crític, amb una classificació de crítics multinivell, treball en equip i distribució multicèntrica del pacient. L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, amb una UCI de nivell 3 amb 18 llits, atén els pacients crítics de més complexitat com a centre de referència de la demarcació gironina, mentre que la del Santa Caterina, de nivell 2, atén els pacients crítics de menys complexitat, tant de l’àrea d’influència del propi hospital, com de la Regió Sanitària de Girona. Aquest equipament, un projecte que s’emmarca dins l'aliança estratègica de l'Institut d’Assistència Sanitària i l'Institut Català de la Salut a Girona, està coordinat des del punt de vista mèdic pel servei de medicina intensiva de l’Hospital Josep Trueta. Aquest fet facilita la complementarietat dels dispositius d’ambdós hospitals, que comparteixen a més del personal mèdic, els sistemes d’informació i protocols d’actuació.

La nova unitat, que ha comportat una inversió de 3.170.000 (obra i equipament), ha impactat de manera notable en la qualitat i complexitat de l’Hospital Santa Caterina.