L'atur a Girona cau 3.323 persones el juny, la caiguda percentual més alta de Catalunya

El nombre de contractes signats a la demarcació gironina va augmentar un 18% en relació amb el maig

El nombre de desocupats a Catalunya cau 18.948 persones el juny i fixa un atur de 576.394 persones, un descens del 3,18% en relació amb el maig, segons el Ministeri de Treball. Tot i aquesta caiguda intermensual, en relació amb el juny del 2010 l'atur augmenta 22.133 persones, amb un increment del 3,99%.

A l'estat espanyol, l'atur cau 67.858 persones, l'1,62% menys que el maig i acumula 139.433 aturats més que el juny del 2010, un creixement del 3,5%. El juny és un mes que recull molts contractes del període turístic i per tant és un mes de caigudes de l'atur. Tot i la bona la temporada turística, el descens de l'atur d'aquest any ha estat menor que el 2010 i s'han fet prop de 7.000 contractes menys.

El mes de juny és un dels mesos més actius en la creació de llocs de treball, un comportament molt condicionat per a la contractació dels establiments turístics per fer front a la temporada de l'estiu. La disminució de l'atur aquest mes de juny, 18.948 persones, ha estat un 7,46% menor que la registrada el juny del 2010, quan la desocupació en xifres absolutes va caure 20.475 persones, de moment la caiguda més important de la sèrie històrica d'aquest mes de l'estiu des que el Ministeri de Treball va començar a publicar les xifres desagregades per autonomies el 2005.

Pel que fa al nombre de contractes, un indicador per observar la dinàmica econòmica, el juny d'aquest any es van acumular 196.745 contractes, un nombre 3,43% menor que els actes contractuals que es van registrar el juny del 2010, que van sumar 203.736.

Aquestes xifres d'aquests dos anys estan encara lluny del màxim registrat en la sèrie històrica que fins ara el té el juny del 2006 quan a Catalunya es van fer 256.405 contractes.

El mes de juny és el tercer mes consecutiu d'aquest any que registra una caiguda de la desocupació.

El sector serveis resta el 64% de la desocupació

Per sectors d'activitat, el sector serveis ha estat aquest juny el mes actiu i explica la retirada de 12.141 persones de les llistes de l'atur, el 64% del nombre de persones que el juny han abandonat la desocupació. Seguit del sector serveis, la indústria segueix amb una bona evolució i el juny va restar 3.048 persones de les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el 19% del total de la desocupació registrada el juny.

Després de la indústria està la construcció, amb 2.460 persones menys, el 13% de les persones que han abandonat l'atur, i el sector primari amb 152 persones, el 0,8%, i 1.147 persones que van deixar les llistes de l'atur sense tenir una ocupació anterior, el 6% de la gent que ha deixat d'estar aturada.

La contractació temporal supera el 90%

En relació amb la tipologia dels contractes, tot i que s'està a punt d'arribar a l'any d'aprovació de la nova reforma laboral, continua dominant la contractació temporal. Per primera vegada des del 2005 el pes de la contractació fixa baixa del 10% en relació amb el total de la contractació registrada. En concret, el juny els contractes temporals van sumar 177.660 actes, cosa que suposa superar l'índex del 90% i situar-se en el 90,30% del total de la contractació. L'any passat, el juny del 2010, la temporalitat va suposar el 89,58% del total de la contractació.

Lleida

La demarcació de Lleida és la segona on l'atur cau més en termes percentuals. Així, el nombre d'aturats el juny va sumar 27.457 persones, 1.465 persones menys que el maig, un 5,07% de caiguda percentual. En relació amb el juny del 2010, el nombre d'aturats creix 1.601 persones, un 6,19% més que fa un any.

El nombre de contractes signats a les comarques lleidatanes va acumular 14.275 persones, 1.501 contractes més que el maig, amb un increment percentual de l'11,75%. En relació amb el nombre de contractes signats el juny de l'any passat, a Lleida s'han fet 1.539 més que fa un any, el 12,08% d'increment, sent l'única demarcació catalana on la contractació creix en termes interanuals.

Tarragona

A Tarragona, l'atur s'ha situat en 63.667 persones, amb una caiguda el juny 2.925 persones, una disminució percentual del 4,39% en relació amb el maig. Si la comparació es fa amb el juny de l'any passat, l'atur creix 3.044 persones, un 5,02% més.

Pel que fa a la contractació a les comarques de Tarragona, el nombre de signatures va ser de 20.525, 1.056 més que el maig, amb un creixement del 5,42%. En relació amb el comportament de la contractació en termes interanuals, el juny es van signar 637 contractes menys que el juny del 2010, amb una caiguda del 3,01%.


Barcelona, on cau més l'atur en termes absoluts

Per últim, la demarcació de Barcelona registra un atur de 434.688 persones, 11.235 persones menys que el maig, el 2,52% menys, la demarcació on l'atur cau més en termes absoluts de Catalunya. En termes interanuals, l'atur a les comarques barcelonines augmenta 16.669 persones, el 3,99% més.

Pel que fa al nombre de contractes, Barcelona és l'única demarcació catalana on el nombre de contractes disminueix. Es van signar 141.517 contractes, cosa que suposa 4.039 menys que el maig, el 2,77% de caiguda. En relació amb el juny del 2010, el nombre de contractes cau 7.215, un 4,85% menys.