Dipsalut analitzarà l'aigua i les instal·lacions de gairebé 700 piscines públiques

Els tècnics revisaran piscines municipals, de parcs aquàtics, d'hotels, de càmpings o de centres esportius

Dipsalut ha començat a revisar, amb l'entrada de l'estiu, 679 piscines d'ús públic de 184 municipis de la demarcació. Es tracta d'instal·lacions tant de titularitat pública com privada, com ara piscines municipals, de càmpings o d'hotels. L'organisme n'analitza tant les condicions higièniques com les arquitectòniques per garantir que són segures per a la salut de les persones.

En cas de detectar deficiències, els tècnics indicaran les mesures correctores pertinents als ajuntaments afectats. Dipsalut també ofereix cursos de formació gratuïts a les persones responsables d'aquests equipaments i a les que s'encarreguen directament del seu manteniment.

Com precisa Dipsalut, dins la classificació d'ús públic s'hi engloben totes aquelles piscines que poden ser utilitzades per a qualsevol persona, encara que calgui pagar una entrada per accedir-hi. Així, les revisions inclouen, a més de les piscines municipals, les de parcs aquàtics, hotels, càmpings o centres esportius.

En aquestes instal·lacions hi poden confluir riscos per a la salut dels usuaris que poden estar associats a elements arquitectònics poc apropiats, al deficient manteniment de les instal·lacions o a una insuficient qualitat sanitària de l'aigua.

Garantir la salubritat de les piscines d'ús públic - públiques i privades- és una competència dels ajuntaments. Dipsalut els dóna suport assumint aquests serveis de revisió, avaluació i control i recomanant les mesures correctores necessàries per tal que es pugui garantir la salubritat d'aquestes equipaments i es compleixi perfectament la normativa vigent en aquest àmbit. Aquest 2011, són 184 els municipis els que han sol·licitat aquest suport a Dipsalut.

Mostres d'aigua i inspecció del paviment

El servei comença amb una primera visita en què els tècnics examinen les piscines que el municipi sol·licita que s'avaluïn. Prenen mostres d'aigua i revisen els vasos, l'entorn de la piscina, el paviment, el magatzem de productes químics i el conjunt de les instal·lacions.

Es mira si els nivells de desinfectant i PH són correctes, si aquests productes s'apliquen adequadament, si l'aigua està lliure de bacteris i paràsits, si els vasos estan nets (lliures d'algues, sòlids i escumes), si es renova suficientment l'aigua, si l'entorn de la piscina és higiènic i segur o bé si té elements lliscants o perillosos, si els productes químics estan degudament envasats i etiquetats, si el magatzem només és accessible a persones autoritzades...

L'objectiu és determinar si s'està fent una gestió i un manteniment adequats de l'equipament. Els resultats es comuniquen a l'ajuntament pertinent. Si hi ha alguna deficiència, es fa saber de manera immediata i es recomanen mesures correctores. Un cop efectuades, es fa una nova inspecció i controls analítics per assegurar que les accions hagin estat efectives.

El Dipsalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, també ofereix cursos gratuïts a les persones responsables d'aquests equipaments i a les que s'encarreguen directament del seu manteniment. Els participants hi aprenen la normativa vigent, quines són les propietats i característiques fisicoquímiques de l'aigua, les característiques generals d'una piscina, el seu funcionament i manteniment, els riscos sanitaris que pot comportar i com aplicar correctament els diferents programes de gestió i autocontrol.