El PSC demana a CiU que incrementi el pressupost destinat a universitats i recerca

En cas d’acceptar les esmenes del PSC, la Universitat de Girona no es veuria obligada a reduir un 10% el seu pressupost

Les esmenes introduides per part del PSC van encaminades a:

Incrementar un 5% la partida pressupostària destinada a les Universitats públiques, per disminuir l'esforç d'austeritat que és entorn al 16%, sis punts per sobre la mitjana. Aquest fet suposaria invertir uns 50 milions més d'euros. El pressupost, segons proposta del Govern, passa de 1.073 milions d'euros a 926, una reducció de 147 milions de diferència.

En segon lloc el PSC proposa Incrementar un 10% les partides destinades a recerca i innovació, entorn uns 60 milions més. El pressupost de recerca i innovació baixa gairebé un 25% per damunt de la mitjana. Així, segons la proposta del Govern, enguany estaríem parlant de 459 milions d'euros, mentre que l'any passat va ser de 608 milions i segons el Pacte Nacional per la Recerca i Innovació aquest 2011 haguessin tocat uns 666.

Seguidament els socialistes volen una reforma de la política de beques/crèdits i taxes, acompanyant al Govern de Catalunya en el traspàs de les beques universitàries estatals. Enguany el Govern proposa un increment de les taxes per matrícules del 7.6% (IPC + 4 punts). Davant d'això el PSC demana diàleg amb els sectors afectats i valorar l'increment de les beques per estudiants en relació al nivell de renda i per rendiment acadèmic, així els crèdits.

D'altra banda també volen pactar amb el conjunt de la comunitat universitària catalana un nou mapa de graus i màsters, que garanteixi la qualitat de l'oferta docent, fomenti excel·lència, fomenti la cooperació interuniversitària, l'ús eficient dels recursos i que contribueixi a l'equilibri territorial del país.

Des del PSC es té intenció d'abordar un nou pla de finançament de les Universitats públiques, pel període 2012-2020, que garanteixi la sostenibilitat del sistema, la qualitat, i con concreti el model de contracte en base a objectius, fomenti serveis compartits, delimiti un pla d'inversions, plantegi un pla de re finançament del deute i del dèficit i fixi un pla de viabilitat i impuls dels Parcs científics i tecnològics.

Altres esmenes passen per convocar de nou el Pacte Nacional per la Recerca i Innovació per preveure el 2011-2013, agilitzar la presentació de la Llei de Qualitat Universitària i impulsar el debat entorn la governanaça i autonomia universitària.