Catalunya deu prop de 2.500 milions d'euros als autònoms

El deute de les administracions públiques del conjunt de l'Estat s'enfila fins als 13.300 milions d'euros

L'ATA ha demanat que, per tal que les corporacions locals puguin pagar els seus deutes amb el col·lectiu, es posi en marxa una línia de crèdits de l'ICO que vagi acompanyada d'un règim sancionador.