Les obres d'ampliació del port pesquer de Blanes estaran acabades a l'octubre

Faltarà una segona fase d'urbanització amb nous paviments i una zona per a creuers turístics locals

Les obres van començar a finals del 2010 i la previsió era que duressin un total de 23 mesos. Durant la seva execució, però, s'està anant a molt bon ritme i es podrà acabar a principis d'octubre, quatre mesos abans del previst. Durant una visita, el director general de Transports i Mobilitat i vicepresident de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ho ha pogut constatar sobre el terreny acompanyat de la gerent de Ports de la Generalitat, Dolors Rodríguez.

Font ha subratllat la importància d'aquesta obra, amb un pressupost de 24,3 milions d'euros, que ha de contribuir a "millorar l'acitivitat turística i pesquera", les dues principals indústries del municipi. Per altra banda, ha destacat també la feina que s'ha fet amb l'espigó de contenció de sorres, a la zona de ponent, que ha permès ampliar la zona de platja i per tant s'ha guanyat més espai per a ús dels ciutadans. En la regeneració d'aquest espai s'ha fet una aportació de 38.000 metres cúbics de sorra que han servit per donar més estabilitat a la platja. Segons Font, aquesta actuació "demostra que és una obra sostenible i que s'està complint amb els criteris mediambientals previstos a l'hora de planificar el creixement del port i la seva millora".

La primera fase 

El projecte d'ampliació del port pesquer contempla dues fases . A finals de març del 2010, es va començar la primera amb la construcció del nou dic d'abric exterior que fa 595 metres de longitud. Aquest dic, dissenyat en tres trams, permetrà ampliar la dàrsena pesquera i augmentar la superfície d'esplanada perquè el sector pesquer pugui millorar les activitats. Actualment, s'està finalitzant la construcció de l'espatller. També s'ha perllongat el contradic per modificar la bocana amb l'objectiu de millorar la funcionalitat i la protecció del port. 

Les obres han tingut en compte el respecte pel medi ambient i per això el traçat del nou dic evita l'impacte paisatgístic a la punta de Santa Anna. Per aconseguir aquest traçat, el nou dic arrenca des del mateix punt on neix el primer dic de recer del port i així s'evita la modificació de la línia de la costa.

La reordenació dels sectors, en la segona fase

La urbanització de les esplanades serà la segona fase del projecte, que haurà de sortir a concurs. L'espai es pavimentarà i es dotarà de xarxes de serveis, clavegueram, enllumenat públic i torretes d'electricitat i aigua potable. També es destinarà una zona per a l'atracament dels creuers turístics locals i es reordenaran els vials interiors de circulació del port i les zones d'aparcament. 

Les actuacions estan incloses en el Pla especial del port, que compta amb el consens de tots els que van participar en la seva elaboració. Va ser aprovat definitivament el desembre de l'any 2006 i respon a la necessitat d'ordenar el desenvolupament de la zona portuària i el seu creixement, d'acord amb el Pla de ports de Catalunya i la legislació vigent. 

El més afectat per la llevantada del 2008

El port pesquer de Blanes va ser el que va quedar més malmès per culpa de la llevantada que es va viure l'any 2008. Fins ara, la instal·lació tenia un seguit de problemes operatius per l'acció dels temporals que impedien el seu bon funcionament. Les principals afectacions derivades dels temporals de llevant eren problemes d'agitació interior en el moll pesquer i ultrapassament de l'onatge en el dic de recer. També calia augmentar el grau de protecció general davant l'onatge exterior. 

El nou dic exterior de Llança, acabat el juliol

Durant el matí, Ricard Font també ha visitat les obres de construcció del nou dic exterior del port de Llançà (Alt Empordà), acompanyat de l'alcalde Pere Vila. Després que el quart calaix pogués fondejar el maig passat, ara s'està reomplint els calaixos amb material per tal de donar estabilitat a la infraestructura. El que es pretén amb aquest dic és donar un "major recer" i "incrementar les condicions generals de protecció" d'aquest port davant possibles temporals. L'actuació, que suposa una inversió de 4 MEUR, es preveu que acabi el mes de juliol, sempre que la meteorologia ho permeti. 

El nou dic exterior està ubicat en línia paral·lela al dic de recer i està format per quatre calaixos de formigó, que en total sumen 116,45 metres. La distància entre les dues estructures és d'uns 120 metres.