Les empreses familiars líders a Girona són les que paguen menys als treballadors i facturen més

És el resultat d'un estudi elaborat per KPMG i la Universitat de Girona

L'estudi elaborat per la firma KPMG analitza les dades presentades davant els registre mercantils de les 100 empreses líders en facturació a la demarcació de Girona, independentment del sector que ocupen i de la procedència i història de la firma. L'estudi es va fer per primera vegada l'any passat i ara se n'ha presentat la segona edició que correspon a dades oficials del 2009. 

Entre els resultats de l'estudi, torna a destacar el pes de l'empresa familiars dins les empreses líders que analitza el rànquing, ja que el 79% són d'aquesta naturalesa. Per empresa familiar s'entén aquelles que són els membres d'una pròpia família els que prenen decisions i aporten capital. L'any 2008, aquesta xifra suposava el 82% del total. L'informe destaca que aquesta tipologia d'empresa suporta més bé la crisi perquè registra nivells més baixos d'endeutament i, en canvi, és més rendible que l'empresa no familiar. 

Algunes de les xifres que així ho verifiquen són l'índex d'endeutament, que en les familiars passa del 1,51 del 2009 a l'1,4 del 2009 i, en canvi, en la resta d'empreses creix del 1,47 del 2008 al 2,12 del 2009. Segons ha destacat el soci responsable de KPMG a Girona, Manel Blanco, s'inverteix així la tendència, ja que fins ara havien detectat major endeutament en les empreses de tipologia familiar.

Pel que fa a la rendibilitat, la caiguda en les familiars és lleugera ja que es passa d'un 2,8 a 2,57 en un any i, en canvi, les no familiars cauen més pronunciadament: d'un 6,21 a 1,47. 

La crisi afecta també més a les empreses no familiars que han doblat amb escreix el termini per a pagar als proveïdors. Si el període mig per efectuar pagaments de les empreses més potents de la demarcació era de 42 dies al 2008, aquest període creix fins als 98 dies al 2009. En canvi, en les empreses familiars es passa de 71 a 80 dies. 

L'estudi també compara les dues tipologies d'empreses pel que fa a la despesa per treballadors i situa les empreses familiars com les que gasten menys, és a dir, paguen pitjor als empleats. En general, la caiguda de les plantilles d'un any a un altre és del 8,8% i, en els negocis familiars, és més accentuada ja que arriba al 12% més respecte el 2008. 

Segons ha explicat la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona. Maria Dolors Muñoz, les empreses familiars estan resistint millor perquè han aplicat eines correctores per superar la crisi i aconsegueixen minimitzar les pèrdues. 


Caiguda general d'ingressos

El 2009, enmig de la crisi econòmica, les empreses van registrar un 12,33% menys d'ingressos respecte l'any anterior. En dos anys, les empreses més importants han perdut un 22% d'ingressos a causa de la crisi. Una altra dada significativa que recull l'informe Girona 100 S.A és que el resultat net agregat (després del pagament d'impostos) de les 100 empreses que composen l'índex és un 26, 29% menys. 

Entre les empreses, les del sector carni mantenen el lideratge que ja tenien en 2008 amb 20 representants, i passen de 10 a 19 les empreses que presenten pèrdues per un valor de 60 MEUR. La major part de les empreses que perden diners són del sector de les altres indústries i manufactureres i de la construcció. 

L'exportació, clau per a remuntar 

KPMG també ha fet reunions amb empresaris per tal d'analitzar qualitativament el moment que viu cada sector i poder aportar a les dades altres punts de vista. Segons ha explicat Blanco, les empreses han explicat en les trobades que el 2009 ha estat, fins ara, l'any més dur de la crisi i que també ha estat l'exercici on s'han aplicat les principals propostes per pal·liar la situació. 

Segons aquestes anàlisis qualitatives, les empreses que millor han superat la crisi en 2010 han estat les que han apostat per l'exportació i alerten que les dificultats de finançament i el marc polític que asseguren que genera "desconfiança i incertesa" és una de les principals preocupacions del sector.