Miquel Noguer, nou president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Cobrarà 72.000 euros anuals

 El nou Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) i el consell d’administració han quedat constituït aquest matí.

Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona, presideix l’organisme. Aquest càrrec estava vacant des de setembre de l'any passat, moment en que Ramon Ramos va deixar la seva posició per anar a treballar a la Delegació de Govern. Segons l'oferta de treball publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el nou responsable del Patronat cobrarà 72.000 euros anuals, una xifra inferior a la que cobrava Ramos, el sou del qual arribava als 84.000 euros.

El vicepresident primer és: Jaume Dulsat; el vicepresident segon és: Jordi Masquef en substitució d’Albert Piñeira; i el vicepresident tercer és: Enric Dotras, com a representant de les cambres de comerç.

El consell d’administració ha declarat deserta la plaça de director-gerent de l’organisme i ha aprovat que amb caràcter d’urgència es redactin les bases i es faci la convocatòria per adjudicar la plaça a finals d’aquest any 2019.