Uns 3 milions de turistes que visiten la Costa Brava s'allotgen en apartaments turístics

La despesa turística a les comarques gironines va superar els 2.500 milions d'euros al 2009

Per a l'elaboració del Pla Estratègic 2011-2015, el Patronat de Turisme Costa Brava- Pirineu de Girona ha fet diferents estudis i anàlisis de la realitat turística de la demarcació que han fet aflorar algunes dades significatives del sector. Una d'aquestes dades és que gairebé la meitat dels turistes que al 2009 van visitar la Costa Brava no es van allotjar a cap establiment reglat, com són els hotels, càmpings o cases rurals. Per tant, el Patronat estima que dels 6,5 milions de visitants, entre 2,5 i 3 milions van contractar apartaments turístics. 

El sector dels apartaments no té una regulació clara i el Patronat no coneix el nombre de places que s'ofereixen. Fins al moment, només ha pogut determinar que hi ha 457 empreses que explotadores d'apartaments turístics a les quals s'ha d'afegir els propietaris que lloguen a través d'altres vies les seves segones residències. Per tant, el Patronat desconeix exactament on s'allotgen quasi la meitat dels turistes que arriben al litoral gironí. 

La directora del Patronat, Dolors Batallé, ha dit que el fet que hi hagi una "quantitat important" de turistes que vagi a allotjaments que no estan suficientment identificats és una "situació no desitjable". "Si volem treballar per garantir la qualitat i la prestació de servei, quant menys capacitat d'actuació i control tinguem més difícil se'ns fa garantir-ho", ha dit. 

La demarcació disposa de gairebé 200.000 places d'allotjament reglat (hotels, cases rurals i càmpings) però es desconeix quants apartaments turístics hi ha i, per tant, no es pot saber on s'allotgen tots els turistes que arriben a la demarcació. Del total de places en equipaments reglats, el 58% estan concentrades en els càmpings. Batallé ha destacat també que les comarques gironines són líders en places d'allotjament rural respecte altres demarcacions de l'Estat amb gran tradició en aquest sector. 

Pel que fa al nombre de places d'hotel (més de 79.000), Batallé ha destacat l'augment de la qualitat ja que en els darrers cinc anys ha augmentat un 58% el nombre d'hotels nous de quatre i cinc estrelles. 

Reconeixement de la marca

Les dades analitzades pel Patronat també posen de relleu que la marca Costa Brava és actualment la segona més reconeguda pels turistes estrangers per darrera de Barcelona. Un 79% dels turistes estrangers enquestats afirmen conèixer la destinació. 

L'estudi determina el pes que té el turisme per a l'economia gironina i hi posa dades. El turisme dóna feina a 39.000 persones ocupats directament en el sector turístic, el que suposa un 10,5% del total de treballadors ocupats en el sector de l'hosteleria. La despesa turística global al 2009 va ser de 2.532 milions d'euros. 

Pel que fa a l'evolució del turisme, les dades del Patronat recullen que l'any 2010 van visitar Girona 4,6 milions de turistes (no s'hi reflecteixen les dades dels visitats que pernocten a allotjaments no reglats) que van generar 20 milions de pernoctacions. Aquestes dades suposen un augment del 8,2% respecte l'any anterior. 

Batallé també ha destacat que han fet un treball de camps sobre les motivacions dels turistes per visitar la demarcació. De les diferents enquestes i entrevistes, se'n deriva que la primera motivació (14,5%) són les platges, seguida en segon terme pels espais naturals (10,7%). Per això, la directora del patronat ha destacat que el patrimoni natural és un dels grans atractius turístics apreciats tant pel sector com pels visitants. 

Està previst que les accions del Pla Estratègic de Turisme 2011-2015 es presentin el pròxim dia 16 de juny.