Tres centres educatius gironins premiats pel CAC per la seva anàlisi crítica dels mitjans audiovisuals

En l'edició d'aquest any s'han presentat un total de 81 treballs

També destaquen treballs que adapten un conte al llenguatge cinematogràfic, la producció d'un programa de televisió que s'emet mensualment durant el curs escolar, la producció de novel·les radiofòniques o la creació d'un canal de televisió per internet sobre els projectes d'educació en comunicació.

L'acte de lliurament dels Premis El CAC a l'escola ha comptat amb la presència de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, del president del CAC, Ramon Font, i del conseller del CAC i president del jurat, Esteve Orriols. L'acte ha estat conduït pel periodista Ramon Pellicer.

En l'edició d'enguany, la vuitena, s'han presentat un total de 81 treballs. D'aquests, 54 corresponen a la categoria A, que premia escoles que hagin elaborat treballs sobre la percepció, l'anàlisi i la producció de continguts audiovisuals. Els 27 treballs restants s'han presentat a la categoria B, adreçada al professorat i que premia les propostes sobre educació en comunicació audiovisual en l'àmbit escolar i familiar. 

Premis per a centres educatius

Pel que fa a la categoria de centres educatius, el primer premi en Educació infantil i educació primària cicle inicial és per l'Escola Labandària (Sant Andreu de Llavaneres) pel treball 'Fem premsa!!!', on s'ensenya a l'alumnat de cicle infantil a analitzar els continguts propis de la premsa escrita i el seu procés d'elaboració, per a finalment contribuir en la producció de notícies pròpies que posteriorment es publiquen en la revista trimestral del centre. 

El projecte s'ha premiat perquè es fa palesa la competència comunicativa audiovisual, on hi participa tot el centre, i on s'hi implica també les famílies, destacant la coherència en l'estructura i la continuïtat del treball al llarg de cada curs escolar.

El segon premi de la categoria és per l'Escola Josep Dalmau Carles (Girona) pel projecte 'La ràdio a l'escola en el context del projecte d'immersió lingüística de centre', on els nens i nenes d'infantil i cicle inicial participen en una experiència radiofònica. Es premia perquè és un projecte on es fa palesa la competència comunicativa audiovisual, on hi participa tot el centre durant tot el curs escolar, tot relacionant l'àrea curricular de llengua catalana amb el llenguatge propi de la ràdio, recorrent a una metodologia analítica i experimental amb una posterior fase de creació pròpia, tot desenvolupant petites produccions.

Finalment, el Premi (ex aequo) és per a l'Escola Tibidabo (Barcelona) pel treball 'La girafa Marta i El cavaller Edu i la princesa Alamina', on els nens i nenes d'educació infantil, 4 i 5 anys, treballen el procés d'enregistrament d'una animació. Es premia perquè és un projecte on es fa palesa la competència comunicativa audiovisual, on es familiaritza a l'alumnat amb el llenguatge audiovisual a través del món de l'animació audiovisual, estimulant encertadament la capacitat perceptiva, analítica, organitzativa, creativa i crítica de l'alumnat.

Premis per a Educació primària cicle mitjà i cicle superior

Quant a Educació primària cicle mitjà i cicle superior, el primer premi és per l'Escola Joan Maragall (Arenys de Mar) per 'Sisè parla', un treball on s'explica l'experiència radiofònica amb alumnes de sisè de primària. Es premia perquè és un treball que incideix en la percepció, l'anàlisi i la producció radiofònica, amb la finalitat de millorar la competència comunicativa audiovisual i la seva difusió a través de mitjans mediàtics, treballant amb molt bon criteri el llenguatge radiofònic i tot el procés d'organització d'un programa de ràdio, potenciant tant la capacitat d'argumentació dels missatges com la capacitat crítica.

El segon premi és per l'Escola Daniel Mangrané i Escardó (Jesús-Tortosa) per 'Magnetisme', un treball on s'experimenta tot el procés que comporta l'adaptació cinematogràfica d'un conte. Es premia perquè és un treball on destaca la reflexió sobre les adaptacions literàries al cinema amb la finalitat de descobrir a l'alumnat el llenguatge cinematogràfic i la seva relació directa amb la literatura i, d'aquesta manera, contribuir a millorar la competència comunicativa audiovisual.

El tercer premi és per a l'Escola Josep Dalmau Carles (Girona) pel treball 'La publicitat i els valors', en el que es tracta el tema de la publicitat. Es premia perquè és un treball que inclou activitats d'anàlisi i de reflexió sobre el llenguatge publicitari i sobre els valors que la publicitat duu implícits, finalitzant amb un procés d'elaboració d'espots publicitaris estàtics i dinàmics, i afavorint d'aquesta manera la competència comunicativa audiovisual. 

Tots els premis per a Educació Secundària Obligatòria han quedat deserts. 

Premi a Educació Secundària Obligatòria

En Educació Secundària Obligatòria - segon cicle, el primer premi és per a l'Escola SOLC (Barcelona) amb 'Projecte de recerca en comunicació a 4t d'ESO', on es donen les pautes perquè alumnes de 4t d'ESO analitzin formats diversos de televisió de manera crítica. S'adjunten, també, dos d'aquests treballs de l'alumnat com a model. Es premia perquè és un projecte on es fa palesa la competència comunicativa audiovisual, on s'estimula a l'alumnat a experimentar de manera organitzada i sistemàtica la capacitat lectora, reflexiva i creativa dels continguts propis de la televisió des d'una perspectiva crítica.

El segon premi és per l'Institut de Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries) per 'L'Ull viu, el programa de televisió de l'Institut de Castelló d'Empúries', on es presenta un programa de televisió de 25 minuts de durada que s'emet mensualment, durant el curs escolar, des de desembre de 2010. Es premia perquè és un treball dirigit a conèixer i valorar de manera coherent i eficaç el mitjà de la televisió a través de la recerca d'informació, anàlisi i producció d'un programa televisiu, contribuint a la millora de la competència comunicativa audiovisual.

Finalment, el tercer premi és pel SES Morelló (Esterri d'Àneu) amb 'Les valls d'Àneu i el pallarès', on es presenta la confecció d'un documental fruit d'un treball de recerca sobre la situació real del dialecte pallarès a les Valls d'Àneu. Es premia perquè es treballa amb molt de rigor l'elaboració d'un gènere televisiu tan complex com és el documental, afavorint d'aquesta manera la millora de la competència comunicativa audiovisual.

El quart premi (ex aequo) és per a l'Institut Roseta Mauri (Reus) i el projecte 'La ràdio a l'escola una eina de treball', on s'ha presentat la producció de dues novel·les radiofòniques. Es premia perquè és un treball que empra un procés metodològic basat en la recollida d'informació, la seva anàlisi i la posterior fase de creació pròpia, tot desenvolupant petites produccions adequades a la seva edat, el que possibilita l'assoliment significatiu dels objectius i continguts audiovisuals que es tracten, contribuint així a iniciar-se en el món de la comunicació de manera crítica i creativa.

Paral·lelament, s'ha premiat el SES Serra de Noet (Berga) pel projecte 'Llegim, actuem...', on s'ha presentat un treball on es recorre als mitjans de comunicació audiovisuals per fomentar el gust per la lectura. Es premia perquè és un projecte transversal, on es treballa el llenguatge audiovisual des de diferents àmbits i mitjans, com ara la televisió, la ràdio i Internet fins arribar a la producció d'un reportatge videogràfic, contribuint d'aquesta manera a millorar la competència comunicativa audiovisual.

Guardons per a Educació Secundària Postobligatòria

A Educació Secundària Postobligatòria, el primer premi és per Xènia Serrat Alcàcer (Institut La Garrotxa-Olot) amb 'Els guardians de la llibertat', un treball de recerca sobre el tractament subjectiu dels programes de televisió relacionats amb els telenotícies, centrant-se en l'àmbit de la immigració i la joventut. Es premia perquè és un treball d'Educació en Comunicació Audiovisual molt rigorós, amb una estructura molt coherent. És el resultat d'una investigació sobre la manipulació informativa dels mitjans televisius molt acurada que es complementa amb la producció d'un fals telenotícies amb un tractament audiovisual amè i creatiu, que s'endinsa en un procés de reflexió col·lectiu molt enriquidor sobre l'objectivitat de les notícies que ens arriben a través dels informatius de les diverses televisions.

El segon premi és per Jordi Prieto Luján (Institut Jaume Mimó-Cerdanyola del Vallès) pel treball 'Les sèries de ficció juvenils i els guions de televisió', on es dóna a conèixer el funcionament de les televisions, aprofundint en el gènere d'entreteniment de les sèries televisives i la influència en el sector de població més jove. Es premia perquè és un treball d'Educació en Comunicació Audiovisual que conté una part teòrica molt ben estructurada que relaciona posteriorment amb molta coherència amb una part pràctica, amb la producció d'un programa pilot d'una sèrie, que s'endinsa en el món de les relacions humanes i els seus valors predominants, tot relacionant realitat i ficció televisiva, donant peu a la reflexió i formació crítica, mostrant una bona preparació quant al coneixement del llenguatge audiovisual que utilitza. 

El tercer premi és per a Rubén Llorach Turrión (Institut Juan Manuel Zafra-Barcelona) pel projecte 'TR: La pel·lícula', un treball de recerca consistent en un documental sobre el propi treball de recerca. Es premia per la seva originalitat i la seva gran qualitat formal i innovadora en el camp de la comunicació audiovisual

Professors guardonats

Pel que fa al professorat, el primer premi és per a Júlia Hurtado López (Col·legi Montserrat-Barcelona) amb 'La televisió de la comunitat educativa:www.think1.tv', un canal web televisiu on es mostren els treballs d'educació en comunicació al món audiovisual del centre, i un recull d'entrevistes, reportatges i propostes relatives al món de la innovació educativa. Es premia pel seu valor innovador i per la tasca de divulgació dels diferents corrents de recerca en les diverses competències, destacant l'audiovisual

El segon premi s'ha atorgat a Joan Carles Tagua Jiménez (Institut Ramon Turró i Darder-Malgrat de Mar) per 'Teleturró', on es presenta un conjunt de projectes d'ús dels mitjans audiovisuals que convergeixen en una plataforma web en format televisiu. Es premia pel seu valor integrador en l'àmbit curricular i amb altres projectes del centre.

Finalment, el tercer premi l'han lliurat a Eloïsa Valero Antón (Institut Gabriel Ferrater i Soler-Reus) pel projecte 'Publicitat televisiva'. una experiència sobre la publicitat televisiva que es basa en l'anàlisi, la reflexió i la producció com a metodologia de treball. Es premia pel seu valor creatiu i participatiu per part de l'alumnat així com per la seva estructura i desenvolupament, tot afavorint la competència comunicativa audiovisual.