El Santa Caterina, primer en fer colecistectomies sense ingrés a comarques gironines

És un procediment quirúrgic per extreure la vesícula biliar

L’Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha començat a posar en pràctica el protocol per a la implantació de la colecistectomia ambulatòria, un procediment quirúrgic que consisteix en l’extracció de la vesícula biliar, coneguda popularment com la bufeta del fel. La intervenció, que utilitza la tècnica laparoscòpica, resol els símptomes típics del còlic biliar en el 95% dels pacients.
Aquest centre és el primer a les comarques gironines en fer aquesta intervenció quirúrgica sense haver d’ingressar el pacient.La colecistectomia per cirurgia major ambulatòria (CMA) evita que el pacient quedi ingressat a l’hospital i es practica sempre i quan el pacient compleixi una sèrie requisits, com ara que tingui una edat inferior als 75 anys o que no tingui patologies associades, entre d’altres.
 
Segons l'ICS-IAS de Girona, amb la cirurgia major ambulatòria (CMA) es "minimitza el risc de complicacions associades a la cirurgia i s’aconsegueix, d’altra banda, una recuperació del pacient sense pràcticament alterar les condicions familiars i socials, i possibilitant una incorporació més ràpida a les seves activitats quotidianes i laborals".

Per aconseguir-ho, s’utilitzen tècniques quirúrgiques molt poc invasives juntament amb tècniques anestèsiques que ocasionen els menors efectes secundaris. Així, l’estada a l’hospital és molt breu i el pacient és atès per professionals d’infermeria que li proporcionen les cures i atencions en el postoperatori. L’equip de professionals comparteix amb pacients i familiars tota la informació necessària, de manera que la "convalescència en el seu domicili és segura i satisfactòria".

Una setantena d'intervencions a l'any

L’any 2018 es van fer a l’Hospital Santa Caterina un total de 250 colecistectomies. La previsió és aconseguir un índex de substitució de la cirurgia convencional per CMA per aquest procediment d’entre el 25 i el 30% en el primer any. Es calcula que entre 62 i 75 pacients se’n podran beneficiar de la cirurgia major ambulatòria en aquesta primera fase d’implantació del nou protocol.