Tossa suspèn durant 6 mesos donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic

L’Ajuntament té comptabilitzats 1.181 habitatges d'aquest tipus

L’Ajuntament de Tossa ha aprovat suspendre durant sis mesos el fet de donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic en tot el terme municipal. L’objectiu d’aquesta mesura, segons l’alcaldessa Imma Colom, és “ordenar la situació i combatre les pràctiques il·legals que provoquen una clara competència deslleial cap a l’empresari que sí fa bé la seva feina”.

A dia d’avui, i segons dades de l’Oficina de Turisme, l’ajuntament té comptabilitzats 1.181 habitatges d’aquests característiques amb una capacitat per a 7.089 persones que, de mitjana, fan una estada de 7 dies a la població. Cal recordar que els habitatges d’ús turístic (HUT) són aquells habitatges ja moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades de temporada que no superen els 31 dies.

Des de l’aprovació l’any 2016 del Pla Especial d’Habitatge d’Ús Turístic de Tossa, la demanda d’aquest tipus d’activitat no ha parat de créixer i, des de l’Ajuntament, es manifesta la necessitat d’impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació existent i ordenar l’oferta, anticipant-se a possibles problemes potencials de convivència. I és que s’ha detectat que aquesta activitat pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s’aguditza si són immobles amb manca d’aïllaments acústics, espais comuns no adequats i quan no es disposa d’una gestió professionalitzada de l’activitat.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Tossa ha optat per reordenar i regular urbanísticament tant les condicions d’implantació i exercici de l’activitat com la localització dins el terme municipal amb l’objectiu d’assolir l’equilibri entre el dret a realitzar l’activitat i la garantia d’una vila sostenible. Per aquest motiu, es modificarà el pla especial vigent i es determinarà per cada sector de la població les condicions amb les que aquesta activitat es podrà portar a terme. Per fer això, s’ha suspés cautelarment i durant 6 mesos el fet de donar noves llicències d’habitatges d’ús turístic en tot el terme municipal.

L’alcaldessa Imma Colom explica que “creiem també que la proliferació d’aquesta activitat està perjudicant l’accés a lloguer tot l’any de gent jove o treballadors de temporada. Comptarem amb els professionals del sector per a millorar la situació actual. No volem crimininalitzar ni castigar ni perseguir el sector. Hi ha professionals que fan molt bona feina. El que volem, precisament, és acabar amb les pràctiques il·legals que suposen una clara competència deslleial a qui fa bé la seva feina. Hem d’exigir rigor, professionalitat, seriositat i qualitat en el producte”.