Olot engega el procés per enderrocar tres edificis del nucli antic que estan en estat ruïnós

El consistori executarà els treballs de manera subsidiària

La junta de govern local d'Olot ha aprovat aquest matí l'execució subsidiària i l'aprovació del projecte d'enderroc de tres finques del nucli antic. Es tracta dels edificis situats al números 12, 14 i 16 del carrer Lliberada Ferrarons. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés enderrocar aquests tres habitatges en una iniciativa que afecta tota una àrea d'actuació per continuar avançant en la millora i revitalització d'aquest espai de la ciutat.

La diagnosi realitzada l'any 2016 als habitatges del nucli antic d'Olot va identificar la necessitat d'una actuació important de millora al número 12 del carrer Lliberada Ferrarons. Des de l'Ajuntament es va instar la propietat perquè fes front a les obres, que fins al moment no s'han dut a terme (tot i els reiterats requeriments per part del consistori).

En paral·lel, els serveis tècnics municipals van fer el mateix procediment amb la propietat de l'edifici contigu (el número 14 del carrer Lliberada Ferrarons). Després de les notificacions corresponents i de la falta dels treballs que solucionessin les mancances detectades, l'Ajuntament ha declarat els dos edificis en ruïna i ha iniciat el procediment per al seu enderroc.

Els treballs d'enderroc també inclouen un tercer edifici contigu. Es tracta del número 16 de Lliberada Ferrarons, que ocupa la cantonada d'aquest carrer amb el dels Sastres. L'immoble també serà enderrocat en aquesta mateixa actuació, de la qual subsidiàriament se'n fa càrrec l'Ajuntament i que repercutirà en els propietaris de les tres edificacions. La Junta de Govern Local ha aprovat avui la demolició dels tres immobles per un import total de 42.450'27 euros.

Millores a la plaça del Conill

D'altra banda, la junta de govern local també ha aprovat el projecte bàsic i executiu d'accions de millora de la plaça del Conill. El projecte forma part de les actuacions acordades en el Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del nucli antic i contempla aspectes com la instal·lació d'un banc–escocell amb un arbre singular a la plaça, la restauració i posada en funcionament de la font i la il·luminació de diversos elements patrimonials.

El PIAM disposa aquest 2019 d'una partida de 200.000 euros. A més del projecte de la plaça del Conill també preveu donar continuïtat al Taller dels Sastres i impulsar noves accions en captació i rehabilitació d'habitatge.

Ajuts per al lloguer i millora de façanes

L'Ajuntament d'Olot ha obert una convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d'Habitatge. L'import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l'habitatge fins a un màxim de 6.000 euros.

Poden optar a les subvencions les persones propietàries d'habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d'Habitatge Social d'Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. El termini de sol·licituds ja està obert i finalitza el 28 de setembre de 2019.

D'altra banda, el consistori olotí també té oberta una convocatòria de subvencions per promoure l'arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S'hi poden acollir els edificis plurifamiliars, construïts abans de l'any 1960 i que, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajut, disposin de l'informe d'inspecció tècnica.

L'import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l'actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l'ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot, situada al primer pis de l'Ajuntament d'Olot. El termini de presentació de sol·licituds ja s'ha obert i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019.