Publiquen la tercera guia informativa per als alumnes de Formació Professional de Girona

Vol ajudar als estudiants al moment d'escollir els seus estudis

L’Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, ha publicat la tercera edició de la Guia de la Formació Professional Integrada de la ciutat per al curs 2019-2020. Es tracta d’un document que recull tota la programació actualitzada de l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua, programes de formació i inserció i itineraris formatius específics per a persones amb necessitats educatives especials i per a persones en risc d’exclusió social.

L’objectiu de la iniciativa és informar a la ciutadania, i molt especialment als i les joves i persones en edat laboral, sobre la diversitat i complementarietat de tota l’oferta educativa a Girona amb la voluntat de promoure itineraris formatius dins d’una mateixa família professional per a la millora de la seva ocupabilitat.

L’oferta que integra la guia inclou 146 cursos de 22 famílies professionals diferents, que van des d’activitats físiques i esportives, serveis socioculturals i a la comunitat o sanitat fins a administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme o imatge personal. També s’hi poden trobar cursos relacionats amb agricultura, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua o transport i manteniment de vehicles, entre d’altres. A més, la publicació inclou els cursos d’idiomes i de preparació per accedir als cicles formatius professionals que es realitzen en els centres de formació d’adults amb modalitat presencial i a distància.

La intenció és que la guia es publiqui periòdicament perquè inclogui sempre la informació actualitzada.