Els empresaris de l'oci nocturn consideren 'obsolet' el model de les veles de la Devesa de Girona

Demanen més transparència i rotació a les concessions i consideren l'espai insegur

El poc marge de temps entre l'aprovació a finals de l'any passat del nou Pla d'Usos de la Devesa i les eleccions municipals no ha permès a l'actual govern convocar el concurs públic per renovar les concessions de les carpes, que els darrers anys han estat en mans de Glops-Monkey, La Copa i Nummunit. Serà el govern que es constitueixi a partir dels comicis, doncs, qui haurà de redefinir les veles i establir les bases del concurs. Per això el govern sortint ha encarregat l'estudi sobre les carpes, perquè a partir dels punts forts i febles d'aquest equipament es pugui encaminar quin serà el seu futur, i també decidir si es mantenen en l'emplaçament actual -tenint en compte que el pla d'Usos permet deixar-les a la Devesa, sempre i quan no estiguin tan a prop dels arbres.
De l'estudi es conclou que pràcticament la totalitat dels joves coneix les carpes i un
70,4% indica ser-ne consumidor. En general, la majoria dels enquestats s'han mostrat força satisfets d'aquest espai, amb una puntuació mitjana de 4 punts sobre 7. Els joves estan satisfets de la ubicació actual en la qual es troben emplaçades, i com a aspectes susceptibles a ser millorats assenyalen els preus, la seguretat, la música i la diversitat d'activitats que s'hi duen a terme.

La majoria aniria a la costa si no hi hagués les carpes

Davant del plantejament de l'hipotètic cas de la desaparició de les carpes a la ciutat de Girona, el 65,6% dels joves asseguren que buscarien l'oci nocturn en altres indrets poblacions, indicant, en molts dels casos, municipis de la costa. Només un 34,4% optaria per quedar-se als locals de la ciutat.

L'opinió general dels empresaris de l'oci nocturn sobre les veles de la Devesa és que és una activitat que dinamitza i diversifica l'oferta de Girona en els mesos d'estiu pel seu caràcter d'espai obert, alhora que aprofita i projecta un espai emblemàtic de la ciutat. Defensen el seu manteniment en la mateixa ubicació tot i que mostren la seva insatisfacció amb un seguit d'aspectes relacionats amb l'actual gestió. El sector, per tant, no es qüestiona l'existència de les veles, malgrat la competència que poden suposar per l'oferta estable, sinó el model en què s'han transformat. Si bé quan van aparèixer van ser quelcom innovador i van crear un revulsiu per a l'oferta d'oci nocturn a la ciutat, després de tots aquests anys de gestió, segons ells poc eficient, s'ha convertit en un model "obsolet".

El descontentament ve generat, per una banda, pel model de concessions, al qual li reclamen més transparència i major rotació. D'altra banda, la manca de noves idees i de renovació ha fet que, segons alguns empresaris, l'idea original i l'espai en sí s'hagi degradat. L'entorn s'ha fet insegur i tot plegat ha creat una sèrie de sinergies negatives que reclamen la necessitat de renovar i replantejar de nou l'espai, argumenten. En algun cas es veuria bé que la reformulació es fes a través d'un projecte únic, plantejat per especialistes a través d'un concurs d'idees, que donés major rellevància i projecció al lloc.

Alguns empresaris aposten per donar versatilitat a les carpes en funció de l'hora del dia, amb una oferta per diversos públics: a les tardes, enfocar l'espai a un tipus de públic familiar (berenars, jocs, etcétera), i donar-li un ambient de nit per persones de diferent edat.

De marxa fins a les cinc de la matinada

A part d'estudiar els punts forts i febles de les veles, l'estudi encarregat pel consistori també recull els hàbits dels joves a l'hora de sortir de nit. Així, el perfil general del gironí consumidor d'oci nocturn a la ciutat correspon al d'un jove que surt els dissabtes, deixa casa seva cap a les onze de la nit i torna al voltant de les cinc de la matinada. Majoritàriament, els joves es mostren satisfets amb els horaris actuals dels locals d'oci. L'ambient que crea l'oci de la ciutat i l'oferta de locals són els aspectes més ben valorats, mentre que l'aparcament és el pitjor. En la majoria de respostes, com major és l'edat de la persona enquestada més crítica es mostra en la seva valoració.

Comencen a sortir amb 15 anys i gasten més de 30 euros de mitjana

L'edat d'inici en l'oci nocturn es situa en els 15,7 anys (essent més baixa en els nois que entre les noies), i les motivacions principals per sortir de festa són estar amb els amics, desconnectar i ballar. D'altra banda, el desplaçament es fa majoritàriament en vehicle privat, i la despesa mitjana és de 22,5 euros entre setmana i de 31,5 euros, destinant aquest pressupost bàsicament a sortir a sopar i al consum de begudes. En general, els nois gasten més que les noies, així com també passa a mesura que augmenta l'edat.

Segons l'estudi, la major part dels joves no es mostren contraris a la nova normativa antitabac, i només la meitat dels entrevistats, surten a fora del local a fumar, estant-s'hi, la majoria d'ells, només el temps necessari per fumar.

Oferta poc diversificada

Pel que fa a les opinions dels empresaris de l'oci nocturn, la majoria pensa que aquest sector a Girona és competitiu amb relació a altres indrets, tot i que també consideren que no està prou diversificat, ja que no respon a tota la demanda. Les opinions, però, varien bàsicament en funció del tipus d'empresari. Entre els propietaris de locals més comercials l'opinió més generalitzada és que a Girona existeix una oferta prou diversificada, però marcada bàsicament per la rendibilitat econòmica. Pel contrari, els empresaris de locals alternatius o tradicionals manifesten que en els últims anys s'ha produït una homogeneïtzació en el sector de l'oci nocturn, amb l'aparició d'una mateixa tipologia de locals, que no permet una diferenciació de clientela ni una oferta cultural nocturna més àmplia.

La majoria de locals indiquen que l'avaluació de la satisfacció del client es fa a partir d'eines 2.0 com és el facebook i mitjançant el contacte directe amb la gent. En general, no s'ha observat un exercici d'autocrítica respecte a la gestió del propi negoci, sinó més aviat un estat de conformisme, avalat en certa mesura per la resposta de la clientela.

Els clients consumeixen menys

D'altra banda, els resultats de l'explotació econòmica han estat vinculats molt estretament amb la situació econòmica general. Qualifiquen la situació actual com a regular i la futura la veuen amb pessimisme, especialment si es compara amb el creixement que havia empès el sector durant els últims anys. Constaten que, tot i que l'afluència de joves als seus locals pràcticament no ha disminuït, sí ho ha fet el seu nivell de consum, cosa que ha afectat directament els seus ingressos. Davant d'aquesta tendència negativa, però, la majoria dels locals no es planteja cap estratègia per afrontar la situació, ni sembla que els estigui comportant un canvi de gestió en el model d'oci nocturn.

L'estudi, presentat aquest dilluns per la tinenta d'alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, s'ha fet a partir de preguntes a peu de carrer a joves d'entre 18 i 35 anys, amb 615 enquestes recollides, i de qüestionaris als propietaris de 34 establiments d'oci nocturn.