Per què és important aïllar correctament casa nostra?

Descobreix els materials i empreses que et poden ajudar

A l'hora de construir una llar sempre s'ha buscat un denominador comú; el confort. Aquest, més enllà del mobiliari o els electrodomèstics, té el seu epicentre en un factor més primari i que existeix des de temps ancestrals: la temperatura interior i la humitat.

Antigament quan els sistemes de calefacció i climatització no existien es tenia especial cura en la manera de construir per tal d'aprofitar al màxim el que oferia la natura. Parets que poguessin conservar la calor a l'hivern, que es poguessin ventilar amb facilitat o bé que deixessin entrar el màxim la llum a l'hivern i blocar-la a l'estiu eren tècniques habituals. Amb el pas del temps, l'arquitectura ha deixat pas a noves fórmules de construcció que no sempre han tingut en compte aquests elements, substituint-los pels actuals mètodes de climatització.

El problema però, és que la majora d'aquests habitatges no es troben correctament aïllats. El resultat és que malgrat escalfem la casa a l'hivern amb una bona calefacció o la refredem amb l'aire condicionat més potent del mercat, els seus beneficis desapareixeran ràpidament per la influència climàtica exterior. La solució doncs, passaria per aplicar mesures correctores (en el cas d'habitatges ja existents) o bé incorporar-les en la fase de construcció per evitar problemes en un futur. No només es veurà traduït en un major confort a la llar, sinó que també permetrà estalviar en climatització perquè l'habitatge serà més eficient.

Estudis recents han calculat que un bon sistema d'aïllament tèrmic pot arribar a estalviar fins a un 30% d'energia, fet que suposa un benefici tant energètic com econòmic, ja que suposarà un gran estalvi a final de mes.

Especialistes

En l'actualitat, si hom cerca una empresa d'aïllament a Girona és recomanable que tingui en compte la seva possible afiliació a  l'associació d'instal·ladors d'aïllament (AISLA) per tal de garantir una bona instal·lació, com també que compti entre els seus serveis la impermeabilització amb poliuretà. Existeixen nombroses empreses especialistes que treballen en la impermeabilització o aïllament de les llars o locals. Tanmateix, és important com a punt de partida comprovar que aquesta pugui certificar la seva qualitat.

Els elements a aïllar son diversos i moltes persones penses que amb fer uns bons aïllaments a les portes i les finestres és suficient. Malauradament aquesta percepció no és del tot correcte i deixen de banda altres parts de l'habitatge que gaudeixen de tanta o més importància. Aquests van des de parets, cobertes o terres. Tots ells repercuteixen enormement en el confort de la nostra llar però els dos últims són els que cal posar-hi especial atenció.

La millor tècnica a escollir és sens dubte la impermeabilització amb poliuretà mitjançant pintura o membranes. La primera se'n fa ús contínuament per a recobrir sòls transitables mentre que la membrana és resistent al sol i l'aigua, essent molt efectiva tant en interior com exterior, on la humitat és molt més acusada. En tots dos espais ofereix un servei òptim perfecte per a la impermeabilització del sol transitable i altres superfícies.