214 persones es presenten per a cobrir les sis noves places de Policia Local a Blanes

44 aspirants van quedar exclosos per motius documentals

Aquesta setmana han començat les diferents proves de selecció per cobrir sis places a la Policia Local de Blanes (Selva), una convocatòria que ha rebut una resposta massiva de sol·licituds. Es van rebre 214 instàncies de persones aspirants, de les quals 44 van quedar excloses al no poder acreditar els documents que es demanaven.

Aquesta elevada demanda va provocar que s’hagués de pensar en un sala el suficientment dimensionada per poder allotjar totes les persones aspirants. Per això, aquest passat dilluns es va habilitar una de les pistes de la Ciutat Esportiva Blanes perquè es fessin les proves escrites, les primeres que s’han de superar en tot el procés que es farà durant aquests dies.

En l’examen d’ahir es preguntaven qüestions de caràcter cultural, de l’actualitat i el temari específic per treballar com a policia. Al llarg dels propers dies s’aniran succeint les següents proves a superar: les d’aptitud física, el psicotècnic, l’entrevista personal i, finalment, la revisió mèdica. S’espera que tot el procés pugui estar enllestit a finals del juny.

Les sis persones que obtinguin millor nota passaran a nomenar-se funcionaris interins, a l’espera de poder fer el curs de policia de cara al setembre. D’altra banda, les sis següents persones –les que hagin quedat situades del sisè al dotzè lloc- que quedin a la borsa en funció de les seves qualificacions, s’incorporaran com a policies de platja aquest estiu.

Noves proves al juliol

De cara al proper mes de juliol està previst que es faci un segon procés de selecció, en aquest cas per a places vacants que hi ha actualment per cobrir a la Policia Local de Blanes. Més concretament, es tracta d’un concurs lliure per a cinc agents, i una altra de promoció interna per a un caporal. Les sis places que hi ha en total han quedat vacants al haver-se jubilat els seus titulars.

De cara al setembre, les 11 persones que hagin resultat seleccionades en els dos processos s’incorporaran al Curs de Formació Bàsica per a Policies que s’imparteix a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Mollet. Durant nou mesos, el curs capacita l’alumnat per a integrar-se en els cossos de policia de Catalunya, així com per a exercir les funcions bàsiques d’un servei policial, entès com a servei públic, i d’acord amb un concepte ampli de seguretat. Un cop finalitzat el curs, el juny del 2020, hi haurà un període de pràctiques