Tossa de Mar ha duplicat el reciclatge en només dos mesos

S’han distribuït 490 contenidors del nou model de càrrega lateral

El passat mes d’abril, la vila de Tossa de Mar (Selva) va renovar els seus serveis de recollida de residus en el marc de la delegació integral dels serveis de recollida i neteja al Consell Comarcal de la Selva i la posada en funcionament d’un nou pla de gestió que incloïa diversos canvis substancials: La renovació dels serveis del carrer, consistent en la substitució dels antics contenidors per nous models més moderns i propers a la població, l’ampliació de l’anterior servei de recollida comercial, que ara arriba a tots els comerços i a totes les fraccions i una intensa campanya informativa a la població i al comerç, que es va desenvolupar per tota la vila durant el mes d’abril.

En només dos mesos, les mateixes xifres que descriuen els canvis produïts a Tossa de Mar fins a la data d’avui són reveladores: s’han distribuït un total de 490 contenidors del nou model de càrrega lateral per tot el municipi i s’han instal·lat 160 contenidors de menors dimensions per donar servei al nucli antic i a altres zones on no poden accedir els camions de càrrega lateral. Així mateix, s’han lliurat un total de 770 contenidors als comerços adherits al servei de recollida porta a porta d’ orgànica, envasos, paper, vidre i resta.

D’altra banda, un total de 4 càmpings disposen de servei de contenidors municipals de gran capacitat dins els seus recintes, i paral·lelament s’han distribuït 50 papereres de paper i envasos pels edificis públics.

Èxit de la campanya

En el marc de la campanya “Tossa Recicla, ens renovem per al futur” de la qual es va donar el tret de sortida el 6 d’abril amb la posada en funcionament del nou pla de gestió, que inclou diversos canvis substancials, un total de 1.700 veïns han respost a la crida d’aquesta campanya i han acudit als punts informatius per rebre el seu joc de reciclatge, compost per un cubell acudit per a la recollida d’orgànica, bosses compostables, fulletons i imants.

La campanya en aquesta població finalitza els primers dies de juny amb una nova bustiada a totes les llars del nucli antic, informar-les de la ubicació definitiva dels contenidors d’aquest sector. El nucli antic disposa d’un servei propi format per contenidors i vehicles de dimensions més reduïdes que per combina la proximitat als residents i l’accessibilitat. 

Els efectes d’aquestes millores han repercutit de forma immediata en les dades de reciclatge municipals: si bé el mes de març d’aquest any Tossa de Mar va recollir selectivament un 18% dels principals residus generats (orgànica, envasos, paper, vidre i resta) en canvi, el mes d’abril va arribar gairebé al 40%.

Malgrat que la resposta de la població ha estat molt positiva, el principal gruix de l’increment del reciclatge prové dels residus comercials que s’han incorporat gairebé en la seva totalitat. Tant és així, que la seva participació des de les primeres setmanes de servei van sobrepassar les previsions del servei i l’ajuntament va convocar amb rapidesa una reunió entre els representants de l’empresa i els comerços per tal de reconduir-ne alguns aspectes. Després d’aquestes converses es va acordar un canvi d’horari d’alguns serveis comercials que, a partir del 3 de juny, passen a ser tots de matí i nocturns.

Per aplicar el nou horari, durant els dies precedents al 3 de juny, tots els comerços ubicats en el sector del servei porta a porta han rebut el nou cartell d’horaris amb la normativa del servei, que recorda l’obligatorietat de separar i disposar els residus en les correctes condicions d’higiene i d’imatge a la via pública i, alhora, la prohibició d’utilitzar els contenidors municipals, reservats per a les llars.

Aquesta campanya ha posat en relleu, un cop més, que els comerços, els veïns i els visitants habituals de la vila (molts d’ells amb segona residència) vetllen pel progrés i la sostenibilitat de Tossa i han sabut mantenir-se ferms durant les inevitables molèsties que comporta la posada en funcionament de qualsevol canvi substancial, com el que ha viscut Tossa.

De cara a l’any 2020, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Tossa de reprendran la campanya informativa, que aquesta vegada anirà sobretot orientada als visitants esporàdics de la vila, per tal que tothom conegui l’aposta dels seus vilatans i comerços pel reciclatge i la sostenibilitat. Cal dir, però, que alguns agents turístics s’han avançat al programa i, per pròpia iniciativa, han afegit la informació sobre el reciclatge als seus clients a l’hora que els han dotat dels cubells necessaris per fer la separació.

En només dos mesos, des de l’inici del servei per part de l’ens comarcal, Tossa de Mar es troba ara al 40% de reciclatge i inicia el camí correcte per arribar a ser la vila de futur que proposa el seu lema: “Tossa RECICLA, ens renovem per al futur”.