Alliberen 14 exemplars de tortuga d'estany al Ter per recuperar l'espècie

En quatre any s'han introduit 190

Un total 14 tortugues d'estany han estat alliberades al riu Ter en el marc d'un projecte de recuperació d'aquesta espècie amenaçada. En els últims quatre anys i a través de la iniciativa LIFE Potamo Fauna, se n'han deixat en llibertat 190 criades en captivitat al Centre de Reproducció de l'Albera. En la iniciativa, que s'ha fet a la zona de Sobrànigues entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls (Gironès), hi ha participat dos grups d'escolars de primària. La Diputació de Girona i la Fundació 'la Caixa' impulsen diverses actuacions del projecte. Per una banda, el reforçament poblacional i el seu seguiment i, per l'altre, el control de tortugues exòtiques i les activitats de difusió i sensibilització entre els escolars.
La tortuga d'estany és un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i un dels vertebrats amb un major risc d'extinció, perquè està relegat a escassos enclavaments naturals on les poblacions, a més de l'aïllament, continuen patint la desaparició i la degradació dels seus hàbitats. Es tracta, a més, d'una espècie protegida de fauna salvatge autòctona.

Els exemplars es crien en captivitat al centre de Garriguella (Alt Empordà), que disposa d'un programa de reproducció des de l'any 1992, quan es van capturar els últims 12 exemplars d'aquesta espècie a la part baixa de Ter. Cada tortuga està marcada amb un xip subcutani per facilitar-ne la identificació individualitzada i fer-ne el seguiment. A alguns exemplars recapturats, a més, se'ls instal·la un radiotransmissor per seguir-los per radioseguiment.

Dins el mateix projecte, es fa un seguiment i un monitoratge de les poblacions, fins que la població s'estabilitzi, a través del mètode de captura-recaptura, amb trampes específiques per a quelonis aquàtics. Els treballs es fan amb el suport d'una brigada d'inserció social que s'encarrega del transport, la col·locació i la retirada de les trampes. Els seguiments es realitzen des del 2015 i s'han detectat uns ritmes de creixements bons i una bona adaptabilitat al terreny. A finals d'aquest any, preveuen tenir un informe de seguiment detallat.

També es fa una campanya de divulgació amb xerrades per a escolars amb l'objectiu de conscienciar-los sobre la problemàtica de les espècies de tortugues exòtiques.

La Diputació de Girona i 'la Caixa', col·laboren en el projecte impulsat pel Consorci del Ter en el marc del conveni sobre conservació del medi ambient i la biodiversitat. A més dels alliberaments, cal crear i mantenir nous hàbitats favorables per a l’espècie. Per això, a través un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat, es va desenvolupar una primera fase del projecte consistent en la millora i creació d'hàbitats per a tortuga d’estany. En total, entre el 2018 i el 2019, s'han invertit gairebé 50.000 euros en la conservació d'aquesta espècie a les riberes del Baix Ter.