El jutjat mercantil de Girona acumula en un any 800 demandes contra Ryanair de tot l'Estat

L'única oficina de l'aerolínia es troba a Girona

El jutjat mercantil de Girona ha acumulat, en només un any, unes 800 demandes contra Ryanair provinents de tot l'Estat. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha explicat que l'única oficina que l'aerolínia té a Espanya està a Girona i això ha provocat que, per competència territorial, aquest jutjat hagi d'assumir tots els casos.

Representen prop del 54% dels assumptes que han entrat al mercantil al llarg del 2018 i, de retruc, ha augmentat la càrrega de feina. En concret, d'un any per l'altre han passat de 864 casos entrats al jutjat a 1.480.

Lacaba, que aquest dimecres ha presentat la memòria del 2018, reclama que s'acceleri la posada en funcionament del nou jutjat de família, prevista pel 30 de setembre del 2020. "Tres anys perquè es creï és molt temps", ha afirmat el president de l'Audiència.

La memòria judicial del 2018 també remarca que el mercantil "està en tots els paràmetres" per sobre la mitjana tant estatal com catalana. "Sempre ocupa els primers llocs del rànquing dels òrgans judicials", descriu el document. A més, el jutge de reforç que tenia el mercantil, segons ha explicat Lacaba, va marxar en el darrer concurs i ara només hi ha el magistrat titular.

Accelerar el segon jutjat de família

Un altre dels òrgans judicials de les comarques gironines que tradicionalment acumula sobrecàrrega de treball és el jutjat de família. Lacaba ha recordat que hi ha aprovada la creació d'un segon jutjat des de l'octubre de 2017 però que no es preveu que sigui una realitat fins el 30 de setembre del 2020.

El president de l'Audiència diu que no li sembla "adient" que es trigui tres anys a crear un jutjat tan necessari, sobretot perquè aborda assumptes "molt delicats" com divorcis que afecten a fills menors d'edat. Lacaba sosté que, per aquesta sobrecàrrega, el jutjat tarda mig any en resoldre mesures provisionals i les sentències de divorci poden tardar entre un any i un any i mig. Per això, reclama al Departament de Justícia i al Ministeri que accelerin la posada en servei del segon jutjat.

Actualment el jutjat està reforçat amb tres funcionaris per sobre de la plantilla habitual de vuit i un segon lletrat de l'administració de justícia. Fernando Lacaba argumenta que "no cal fer moltes obres" perquè l'òrgan judicial entri en servei. La previsió és que el mercantil es traslladi al Palau de Justícia de Girona i que el nou jutjat de família s'instal·li a l'espai que fins ara ocupava a l'edifici dels Jutjats de Girona, a l'avinguda Ramon Folch.

Segons la memòria judicial del 2018, el jutjat de família de Girona ha registrat un 4,60% més d'assumptes passant de 2.758 el 2017 a 2.885 l'any anterior.

Un magistrat més a l'Audiència

L'increment de causes que han entrat als òrgans judicials de la demarcació han registrat un increment general del 6% (de 78.768 el 2017 a 83.727 el 2018). L'augment també ha afectat els òrgans de primera instància. En aquest àmbit, Lacaba posa el focus en el jutjat 3, que és el que exclusivament aborda reclamacions a entitats bancàries i també contra les clàusules terra on han crescut un 18,31% (de 2.141 a 2.533).

Aquesta situació que fa temps que s'arrossega està tenint ara conseqüències a la secció primera de l'Audiència de Girona, que resol recursos contra les sentències dictades pel primera instància 3. La memòria evidencia un augment del 57,75% (de 852 a 1.344) i Lacaba detalla que el nombre de recursos d'apel·lació no paren d'arribar a l'Audiència. Per aquest motiu, calcula que si no s'adopten mesures, acabaran l'any 2019 amb un miler de casos pendents de resoldre.

El president de l'Audiència ha detallat que ara hi haurà un magistrat de reforç durant sis mesos, que estarà en comissió de serveis, però creu que caldria crear una nova plaça permanent per agilitzar el tribunal.

L'increment global a primera instància 1, 2, 4 i 5 (un 26,13%) fa que Lacaba també reclami la creació d'un jutjat més i adverteix que, sinó, van camí "del col·lapse".

En relació als partits judicials territorials, els òrgans judicials que no estan a Girona, la memòria també evidència que cal crear un altre jutjat a Figueres. Seria el novè mixt de primera instància i instrucció però això el president de l'Audiència considera que es podria plantejar la divisió per tenir-ne cinc i quatre que siguin específics d'una matèria o d'una altra.

Mobilitat de jutges, mal endèmic

La manca de vocacions per a la carrera de judicial a Catalunya fa que l'alta mobilitat de jutges sigui un mal endèmic a les comarques gironines. De fet, Lacaba posa de relleu que el 20% dels 57 jutjats unipersonals (traient l'Audiència de Girona que són òrgans col·legiats) estan ocupats actualment per jutges substituts. El president de l'Audiència ha tornat a reclamar que s'apliqui un complement de destí a la demarcació per incentivar que els jutges no marxin.