El Govern atorga una llicència definitiva de ràdio municipal a Santa Cristina d'Aro

L'emissora operarà a la freqüència 87.6 de l'FM

El Govern ha aprovat aquest dimarts atorgar a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

L'emissora operarà en la freqüència 87.6 MHz. L'Ajuntament Santa Cristina d'Aro ja havia obtingut l'adjudicació provisional de l'emissora.

Anteriorment, el consistori havia sol·licitat la concessió per instal·lar-la i fer-la funcionar, a l'empara del Decret 263/1990, de 23 d'octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta d'emissores de ràdio FM de les corporacions locals.