''la Caixa'' aporta 30.000 euros a la UdG per a beques i projectes

12.000 provenen de l'Obra Social

La Universitat de Girona (UdG) i l’Obra Social “la Caixa”, han formalitzat un acord per tal de contribuir al desenvolupament del programa d’ajuts per a estudiants de la institució universitària. Amb una aportació global de prop de 30.000 euros, “la Caixa”, en el marc dels valors fundacionals de la institució, contribuirà al programa d’ajuts de la UdG en l’àmbit dels ajuts d’emergència i la inclusió.

El rector de la UdG, Quim Salvi, acompanyat de la presidenta del Consell Social, Rosa Núria Aleixandre i la vicerectora de Compromís Social, Sílvia Llach, ha signat el conveni de col·laboració amb Joaquim Macià, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, a la seu del Rectorat de la UdG. Els acords contemplen una aportació de 15.000 euros al programa de Beques d’Emergència i de 12.000, als Projectes d’Inclusió.

Per al rector, Quim Salvi, el conveni és “entre dues entitats compromeses amb la societat i els seus col·lectius més vulnerables” que es posen d’acord per impulsar un programa d’ajuts “conjunts i compartits”. Per la seva banda, Joaquim Macià, director de Banca d’Institucions de CaixaBank, ha recordat que aquest acord està alineat amb els valors fundacionals de l’entitat, especialment en el de “retornar part dels beneficis a la societat per contribuir al benestar i a la igualtat d’oportunitats”.

Ajuts d’emergència

Des de l’any 2015, la UdG convoca, per als estudiants, els anomenats ajuts d'emergència amb l’objectiu de contribuir d’alguna manera a pal·liar els efectes devastadors de la crisi econòmica, juntament amb la pujada del preu de les matrícules dels estudis universitaris.

Els estudiants de la UdG amb dificultats econòmiques poden sol·licitar diverses beques com ara la Beca de caràcter General del Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Beca Equitat (AGAUR) i les noves Beques Salari de la UdG. Totes aquestes beques i ajuts contribueixen a millorar algunes situacions difícils, però no totes. Per això, la UdG manté una política d’ajuts per a estudiants que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques sobrevingudes i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts.

La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 30.000 euros anuals, el 50% de la qual (15.000 euros) és aportada per l’Obra Social “la Caixa” en virtut d’aquest conveni. L'ajut pot cobrir una part del preu de la matrícula o bé el desplaçament dels estudiants. En el cas de la matrícula, l'ajut pot cobrir fins a 2.000 euros; en el cas del desplaçament, fins a 800 euros. Des de 2015, un total de 52 estudiants s’han beneficiat d’aquest programa d’ajuts.

Projectes d’inclusió

D’altra banda, la UdG vol ser una universitat inclusiva, més enllà del que marca la llei, i és per això que potencia iniciatives per tal que les persones amb qualsevol tipus de necessitat puguin estudiar o tenir una experiència universitària (cursar una assignatura, seguir un programa, fer pràctiques externes...); o bé treballar a la UdG.

Actualment, a través de l'àmbit d'Inclusió de la Unitat de Compromís Social, s'atenen uns 150 estudiants que tenen algun tipus de discapacitat, necessitat educativa o malaltia crònica.

En la línia d'avançar cap a una major inclusió en tots els aspectes de la vida universitària, en el marc dels projectes d’inclusió, es contemplen accions que aposten per la inclusió del col·lectiu estudiantil amb discapacitat intel·lectual, o amb necessitats psicològiques o socials, ja sigui afavorint la seva estada a la universitat o bé fent que vagi acompanyada d'una millora del seu benestar, per la realització d’exercici físic i de suports personals i individualitzats. 

La mentoria per als estudiants afectats d’Asperger, la incorporació dels usuaris dels serveis socials a una assignatura optativa del grau de Treball Social per compartir aprenentatges (inspirada en el programa europeu Power Us – http://powerus.eu), i l’aproximació inclusiva de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’entorn universitari, són les accions més destacades d’aquest programa.

L’aportació de l’Obra Social “la Caixa” en aquest cas és de 12.000 euros que es destinaran exclusivament a ajuts directes als estudiants amb necessitats especials.