Un estudi diu que els immigrants aporten més del que reben i que són els més castigats per la crisi

"Hem arribat a la conclusió que l'impacte de la immigració sobre l'estat del benestar és clarament positiu", diu l'autor de l'informe

Menys de l'1% dels perceptors de pensions són estrangers i de fet la immigració contribuirà a retardar cinc anys l'entrada en dèficit del sistema de pensions i és l'element principal que ha permès el funcionament del sistema de protecció social. Són algunes de les conclusions de l'Estudi Social Immigració. Segons el seu responsable, Javier Moreno, afirma que "hem arribat a la conclusió que l'impacte de la immigració sobre l'estat del benestar és clarament positiu". És més, "ho ha estat en els anys de bonança econòmica i ho segueix sent en aquests moments de crisi econòmica". Per Moreno, aquest fet es deu a la joventut de la immigració i a la seva motivació per treballar.

Moreno ha fet referència també a la importància de la immigració per mantenir el sistema de protecció social de l'Estat. "Necessitem o més polítiques públiques o el que estem fent ara que és subcontractar una part de la cura a la població immigrada", assenyala.

Els que més pateixen la crisi

L'informe revela clarament que és el col·lectiu immigrat el que més pateix els efectes de la crisi i el que es troba en una situació més vulnerable. En aquest sentit, un 30% dels nouvinguts a l'estat espanyol són pobres enfront del 18% d'autòctons que ho són. Amb tot, malgrat ser el sector més vulnerable, els immigrants només gasten un 6,8% de les intervencions dels serveis socials, que són quasi totalment utilitzades pels ciutadans de nacionalitat espanyola. A més, són els que més pateixen l'atur. Actualment pateixen taxes de desocupació superiors al 30%, tot i que el 50% del superàvit de les finances públiques en els anys de més creixement ha estat gràcies als impostos i contribucions dels nouvinguts.

Augment de la xenofòbia

Moreno alerta que "tot i que la realitat ens indica l'impacte positiu de la immigració, hi ha un deteriorament gradual de la percepció que té la població respecte el balanç de la immigració sobre l'estat del benestar". En aquest sentit, remarca que "això obre la porta a la politització d'aquest fenomen perquè sorgeixin partits polítics que creuen que hi ha vots a guanyar a partir d'alimentar aquestes perecpcions".

D'aquesta manera, l'estudi revela que més de la meitat dels ciutadans de l'Estat perceben l'immigrant com un competidor en l'accés a prestacions i serveis socials