Figueres acumula un deute de gairebé 5 milions d'euros durant els pressupostos del 2009 i 2010

L'Estat deu 4 milions d'euros al consistori en concepte d'ingressos de tributs en els últims dos anys

Després de rebre els números de l'interventor, l'Ajuntament de Figueres (CiU-ERC-ICV) ha donat a conèixer la liquidació del pressupost del 2010, el mateix dia que els ha presenta a la comissió informativa. El resultat és un romanent negatiu de 3.690.141 euros, una xifra que s'incrementa fins als 4.970.655 euros totals si se li suma el deute del 2009. "És una liquidació agredolça", tot i l'esforç de contenció que s'ha fet amb la despesa, assenyalava aquest dimarts el regidor d'Hisenda, Albert Ollé, qui ha subratllat el "rigor" amb què s'han executat els números.

Entre els aspectes que han desestabilitzat la balança, figuren els 4 milions d'euros que l'Estat els deu en concepte d'ingressos de tributs en els dos últims anys. Durant el 2010, els tributs van caure fins a 1.942.616 euros del previst, un fet que els "condiciona" a l'hora d'equilibrar la despesa amb els ingressos previstos. Segons paraules d'Ollé.

Tampoc s'han correspost alguns ingressos previstos inicialment, com és el cas de la retirada de la grua, amb 151.000 euros menys del previst (un total de 270.000 euros) o els 220.000 euros menys previstos en zones blaves (s'han recaptat 730.000) per citar alguns exemples. Per contra, també s'han superat les previsions d'ingressos en alguns àmbits, com és el cas de les plusvàlues, que han superat amb escreix els 1 milions d'euros previstos, amb més d'1,72 milions d'euros, o en el cas de les llicències d'obres, que han estat el doble del previst, amb més de 322.000 euros, enfront dels 156.000 euros previstos.

Esforços per contenir la despesa

Ollé ha defensat que la part "dolça" del pressupost ha estat possible gràcies a l'esforç que s'ha fet per contenir la despesa i ha citat un exemple. En els capítols de despesa corrents (personal, béns i serveis i transferències corrents) s'ha aconseguit un estalvi de 2.246.000 euros, el que representa un 5,68 % del total previst, havent fet les reserves corresponents a tots els compromisos previstos per aquest 2011.

L'actual equip de govern ha dotat econòmicament els ingressos que són imprevisibles de cobrar i per tant també queden reflectits en els pressupostos. La quantitat ascendeix a 1,27 milions d'euros, una "càrrega" que altres ajuntaments no tenen en compte i que fan que seva liquidació de pressupost sigui molt més positiva.

Durant el 2010, el nivell de deute de l'Ajuntament de Figueres se situa en el 98,16%, és a dir 22 punts per sota del 120% permès legalment. Aquest any no hi ha previst contractar cap més crèdit i de fet, el que es va demanar per a inversions durant el 2010 de més de 5,78 milions d'euros no s'ha utilitzat, si bé la càrrega financera d'aquest préstec sí que ha computat.

Acabar amb els més de 4,97 milions d'euros de dèficit serà l'assignatura pendent del nou consistori elegit en les pròximes municipals. L'equip actual veu possible eixugar-lo si es continua i s'amplia la contenció de la despesa, en el transcurs dels pròxims 4 anys.

Tot i que els números són els que són, el regidor d'Hisenda ha subratllat en dues ocasions que la previsió inicial dels pressupostos van ser aprovats "en consens" per tots els grups municipals que en aquell moment formaven part del govern -CiU, PSC (que va ser expulsat del govern) i ICV-. En la presentació a la premsa, hi ha assistit també l'antic soci de govern, Pere Casellas (PSC), que explica que el deute "real" és de 8,06 milions d’euros i el romanent de tresoreria és de -4,491 milions d’euros. "Són diues xifres diferents, per què són dos conceptes diferents" explica el socialista.