Tallaran una setmana el carrer Migdia de Girona entre la Creu i Tomàs Lorenzana

El motiu son les obres al carrer del Cardenal Margarit

A partir del dilluns 27 de maig a les 9.30 h, i durant una setmana, es tallarà la circulació de vehicles al carrer del Migdia, en els dos sentits de la marxa, amb motiu de la primera fase de les obres de reforma del carrer del Cardenal Margarit, que consisteixen en les actuacions de connexió a la xarxa de sanejament. Les actuacions afectaran el tram del carrer del Migdia comprès entre el carrer de la Creu i el carrer de Tomàs Lorenzana.

Les afectacions alteraran també el recorregut habitual de les línies 1 i 11 del bus urbà. Durant les obres de la primera fase no estaran en servei les parades del carrer del Migdia ubicada a l’altura del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle i del carrer de la Creu. Els busos en sentit sud passaran pel carrer de la Rutlla, on s’ubicaran dues parades provisionals (davant dels números 54 i 106) i en sentit nord passaran pels carrers d’Emili Grahit, de Balmes i de Joan Maragall (s’ubicarà una parada provisional davant de la Clínica Girona).

També quedaran afectades les zones de contenidors del carrer del Migdia i del carrer de Maluquer Salvador. Concretament, els contenidors de davant del número 21 del carrer de Maluquer Salvador es traslladaran fins a davant del número 27 i s’ampliaran.  L’àrea de  contenidors  del carrer del Migdia, en el tram comprès entre el carrer de Maluquer Salvador i el carrer de Sant Joan Baptista La Salle, s’eliminarà i es reforçaran les àrees pròximes, per la qual cosa s’hauran d’utilitzar els contenidors  ubicats en carrers propers.

Accés a guals afectats i càrrega i descàrrega

Només els vehicles de les persones dels guals afectats dels carrers del Migdia (entre el carrer de Tomàs Lorenzana i el carrer de Sant Joan Baptista La Salle) i de la Sant Joan Baptista La Salle (entre el carrer del Migdia i el carrer de la Creu) podran accedir al carrer del Migdia des del carrer de Tomàs Lorenzana.

L'accés al carrer del Migdia des del carrer de la Creu serà per als veïns i veïnes que hagin d'accedir als guals de la plaça de Josep Pallach i Carolà i als del carrer de Maluquer Salvador. També podran accedir per aquest tram del carrer del Migdia aquells que volen anar a la zona de càrrega i descàrrega del carrer de Maluquer Salvador.

Segona fase de les obres  

A partir del 3 de juny, es tallarà la circulació del carrer del Cardenal Margarit i del tram del carrer de Maluquer Salvador fins al carrer del Migdia per l'execució de les obres de reurbanització d'aquests carrers. Es permetrà l'accés als guals als números 19 i 20 del carrer de Maluquer Salvador fins que l'avanç de l'obra ho permeti.

El projecte de reforma del carrer del Cardenal Margarit preveu restringir-hi el trànsit rodat, amb l’objectiu de prioritzar la mobilitat dels vianants en aquesta via. Les obres previstes inclouen l’ampliació de les voreres del carrer del Cardenal Margarit gràcies a l’eliminació d’aparcaments i la creació d’una plataforma única, elevant la calçada al nivell de la vorera i fent la diferenciació entre les dues zones amb un canvi del paviment. 

També s’actuarà en un tram del carrer de Maluquer Salvador per donar continuïtat a les voreres i la calçada de Cardenal Margarit. Aquesta actuació amplia, a més, la zona de vianants i comercial sobre la qual es va actuar al carrer del Migdia.

Està previst que les obres tinguin una durada de sis mesos.