La Diputació destina 7,7 milions d'euros a la millora de cinc trams de carreteres gironines

El Ple de la corporació aprova inicialment el Pla de Carreteres Locals, que identifica les vies en mal estat de la demarcació

De les cinc millores planificades a les carreteres gironines, l'actuació que s'emporta el gruix de les inversions és a la GI-V-5132, de Banyoles a Vilavenut (Pla de l'Estany), via que a la qual es destinen 4,5 MEUR. Les altres actuacions són a la GIV-6102 a Palau-Saverdera (Alt Empordà), amb 2 MEUR; a la GIV-6231 de Camallera a Vilaür (Alt Empordà), amb 719.012 euros; la rotonda de la GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes (Gironès), amb 237.300 euros, i l'última actuació en pressupost és la millora d'una corba a la GIP-623 a Sant Martí d'Empúries (Alt Empordà), amb 206.358 euros.

Projectes modificats per la localització de restes arqueològiques

Els projectes de la GI-V-6424 i la GIP-623 es van haver de modificar en trobar restes arqueològiques durant les obres. Així, per a la de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, s'ha aprovat el projecte modificat de la rotonda, ja que l'inicial va haver de ser canviat perquè a la zona d'actuació es van trobar restes de l'època romana. Ara, doncs, el nou pla pretén garantir la preservació d'aquests vestigis. I de la mateixa manera, el projecte de Sant Martí d'Empúries també va haver de ser modificat per causes arqueològiques.

Pla de Carreteres Locals per a 20 anys

El Ple d'avui també ha aprovat el Pla de Carreteres Locals de les comarques gironines, una eina de planificació territorial que identifica aquelles vies de titularitat municipal que, segons el criteris marcats pel Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), són susceptibles de ser millorades i de passar a formar part de la xarxa viària local de la Diputació. El Pla també concreta els projectes i les inversions que s'haurien de portar a terme a cada carretera.

Segons ha explicat el vicepresident segon i diputat d'Acció Territorial, Pere Trias, els antecedents del Pla es troben en un conveni amb la Generalitat que feia possible que els ajuntaments poguessin transferir part de carreteres a la Diputació. Trias ha afegit que el pla té per objectiu dissenyar la xarxa local de carreteres de la corporació en un horitzó de 20 anys.

Amb aquest projecte i actuacions, el servei de Xarxa Viària de la Diputació pretén continuar treballant, tal com estableix el Pla de Carreteres de Catalunya, per la millora i el condicionament de les vies locals. Actualment, l'ens supramunicipal gestiona 700 quilòmetres de carreteres.