Els treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en peu de guerra

Denuncien l'incompliment dels acords presos els darrers anys

La plantilla del Consell Comarcal de l'Alt Empordà emprendran en els propers dies una sèrie de mobilitzacions públiques per demanar el compliment dels acords presos en els espais de negociació col·lectiva. La primera acció prevista és assistir al Ple de la corporació, previst per al proper dimarts 21 de maig a les 17h, per expressar el malestar dels professionals l'incompliment de l'acord i la "deixadesa" amb la que es tracten les qüestions laborals a l'ens, que" afecten de retruc a tots els serveis i la ciutadania de la comarca".

Els treballadors asseguren que la direcció política i la gerència del Consell Comarcal incompleixen els acords amb els treballadors i treballadores assolits en Mesa de Negociació després de tres anys de negociació col·lectiva. Més del 90% de la plantilla professional del Consell Comarcal de l’Alt Empordà reclama que s’aprovi la Relació de Llocs de Treball i que es posi en marxa una Valoració de Llocs de Treball per equipar les condicions laborals i salarials amb els altres administracions locals de la comarca. Un total de 91 treballadors i treballadores van signar un manifest presentat a la presidenta de la Institució el 12 de març  passat, que recollia una reivindicació que els representants sindicals estan negociant des del desembre del 2016.

També apunten que la direcció política -integrada per PDeCAT i PSC- i la gerència del Consell Comarcal no han complert l’acord signat en la Mesa de Negociació de 13 de febrer de 2018. Aquest acord preveia la realització d’una Relació de llocs de treball i posteriorment, conclòs aquest procés, la realització d’una Valoració de llocs de treball.

Aquest dos processos s'haurien d'haver enllestit abans del final d’aquesta legislatura. Avui la realitat és que la direcció política i la gerència del Consell Comarcal ha incomplert els diferents calendaris de treball acordats en la Mesa de Negociació i ha aturat aquest procés de treball al qual obliga la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

A la Demarcació de Girona hi ha altres administracions locals que donant compliment a la llei, han realitzat processos de Valoració idèntics al proposat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com són els casos de l’ajuntament de Platja d’Aro, Girona, Figueres, Torroella de Montgrí, o el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

D’altra banda, els professionals de l’ens també denuncien l’incompliment de l’acord de compensació als treballadors que fan ús diari del seu vehicle particular per prestar serveis comarcals als diferents municipis de la comarca. Aquest acord, que estableix una compensació extraordinària per als treballadors que realitzen més de 4.000 km anuals, es va fer efectiu l’any 2016 però no s’ha pagat per als anys 2017 i 2018. El 30% de la plantilla comarcal posa a disposició de l’empresa el seu vehicle diàriament i encara no ha rebut cap explicació de la Institució en relació a aquest incompliment.

Aquestes situacions posen de manifest una manca d’interès i compromís dels responsables polítics i la gerència amb la Institució i els seus treballadors i treballadores, professionals que diàriament presten serveis públics essencials per a la ciutadania de la comarca com són el transport escolar, les beques menjador, els serveis socials, la protecció de la infància, l’atenció a la gent gran i la dependència, els serveis de joventut, els ajuts a l’habitatge o l’abocador comarcal, entre d’altres.

És àmpliament compartit el sentir dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que cal avançar en aquest procés per dignificar l’exercici de la funció pública al Consell Comarcal i al conjunt de la comarca, donant compliment als acords assolits en els espais de negociació col·lectiva.

Davant la situació de bloqueig en la que es troba aquest procés, l’Assemblea de treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Empordà celebrada aquest dijous 16 de maig, ha acordat emprendre accions concretes per donar a conèixer a la ciutadania quina és la situació laboral al Consell Comarcal, la posició de bloqueig dels representants polítics i la manca d’interès per abordar adequadament aquest procés de millora de les condicions laborals d’una plantilla que és essencial per garantir els serveis bàsics de la ciutadania.